020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Berichten door: admin

Rentseeking rules the world

Rentseeking rules the world

“Rent seeking spoils the market, maar het is meer dan dat: Rent seeking rules the world”. De Amerikaanse econoom, Gordon Tullock, ontwikkelde een theorie gekoppeld aan het verschijnsel rent seeking. Er is sprake van rent seeking  als een grote instelling of een groot bedrijf  haar financiële positie gebruikt om te lobbyen bij politici om legitimiteit te creëren voor hun werkzaamheden die hun winsten vergroten.

Dit kan leiden tot een moral hazard (moreel wangedrag) wanneer politici besluiten nemen gebaseerd op informatie van de lobby in plaats van de effectiviteit van het beleid. Tevens formuleerde Tullock een paradox die zijn naam mee kreeg. De Tullock paradox laat zien hoe schadelijk rent-seeking is. In grote lijnen rent-seekers geven een beloning die lager is dan wat ze er voor terug krijgen.

Wie betaalt de rekening

Als voorbeeld nemen we een rent-seeker die hoopt op toelating van een bepaald medicijn. Een medicijn dat wereldwijd miljarden euro’s kan opbrengen indien toegalaten, hoeft dan wanneer de betreffende politicus ervoor openstaat slechts een fractie van dat bedrag vrij te maken om deze in een richting te sturen. Een niet eerlijke markt is dodelijk voor iedere vooruitgang. Wij stellen dan ook voor de CUDOS norm als uitgangspunt te nemen.

Onze zorg is onnodig duur. Deels komt dit door rentseeking. Lobbyisten lopen in Nederland bijvoorbeeld daags na verkiezingen de deur plat bij de nieuwe, maar ook de oude  kamerleden om hen vol te proppen met dikke rapporten die vooral het belang van de klant van de betreffende lobbyist onder de aandacht moet brengen. Kolencentrales, windmolens en winkels dicht op zondag winnen het van veilig en gepast medicijnengebruik.Tel uit je winst.

Het blijft een groot raadsel

Dit is echt geen jammerzang, maar waarom staat begrijpelijke informatie niet op de agenda? Waarom moet ook het College voor de Rechten van de Mens op onze schriftelijke vragen,als antwoord geven:  “Het is wetgeving. Dat ligt in Den Haag”. Dat is erg  jammer voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Ondanks de veleschrijnende gevallen hebben de politici andere prioriteiten en geen oog voor de wetten die zie zelf hebben gemaakt en waarmee zij zelf hebben ingestemd.

Een ABC-tje

Aap Noot Mies oplossingen, zoals de onze, raken dan ook volledig ondergesneeuwd. Kamerleden die geen gehoor geven aan de lobby krijgen het zwaar. Kolencentrales, windmolens en winkels dicht op zondag winnen het van veilig en gepast medicijnengebruik. Tel uit je winst.

Stop met sjoemelen

Sjoemelen mag niet lonen

De boel bewust bedonderen, sjoemelen en daar vervolgens beter van worden; Dat is niet alleen raar. Dat is crimineel en verdient afkeur.Het bezorgt ons als samenleving veel schade. Het kan ook anders, maar dan moet er wel wat veranderen.

Bij Aandacht voor Mediche Bijsluiter staat gezond verstand dan ook voorop. Daarom gaan wij in tegenstelling tot veel andere partijen, instanties voor samenwerking en  passen wij voor vliegen afvangen, de Cudos norm aan hun laars lappen en in een aantal gevallen nog erger:  De boel belazeren, zij die dit doen weten dat.  Onze oproep aan hen: Stop met sjoemelen

Het tij keren, te de stroom in zwemmen; iedere vereniging of goed doel bedient zich van dit soort teksten. Dus wat maakt Aandacht voor Medische Bijsluiter dan zo bijzonder. Deze legitieme vraag is eenvoudig te beantwoorden. U wordt er zelf beter van.

Daarnaast krijgt Ieder initiatief / trial / idee dat bij kan dragen aan het verbeteren van toegankelijkheid en begrijpelijkheid van medische informatie onze steun, want het gaat ons niet om het applaus, maar om de oplossing.

Behandeling begrepen Olchert Vels vertelt u meer

De Beeldsluiter Faisel Gazi, directeur van Kindermedicijn vertelt u meer

Kijksluiter

Apotheek In gesprek met Bob de Dood directeur bij het FBA  kregen wij niet het idee dat de pictogrammen het Ei van Columbus zijn.

Dus kom ook met u initiatief

 

disclaimer

Disclaimer is de grote spelbreker

Medische informatie hoeft geen disclamer te zijn maar kan een elegant bruikbaar recept zijn tegen verspilling in de zorg . De techniek is er. Dus waarom niet direct aan de slag en gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Pill Bill staat er nog alleen voor, maar mengt zich in de groep.

 

 

 

Kijk naar de oplossing van Jochem Galama

leren zwemmen

Leren zwemmen

Leren zwemmen was heel lange vaste pret in het primaire onderwijs. Goede zorg begint bij de vitaliteit van onze kinderen. Leren zwemmen is letterlijk leren je hoofd boven water te houden. Voor kinderen is dit heel belangrijk, toch zie je dat steeds meer gemeenten door stijgende kosten vanuit de WMO hier steeds minder geld voor hebben. Gevolg in de Randstad kan 45 % van alle kinderen onder de 8 jaar niet leren zwemmen.

Aap Noot Mies

Aap Noot Mies , voorzie de medische bijsluiter van beeld en geluid,  was mijn inzending voor het beste zorg idee van Nederland 2014, want het is natuurlijk van de zotte dat we wel naar de maan kunnen, maar niet is staat zijn veel gebruikers van medicijnen te voorzien van begrijpelijke informatie.  Dit zorgt voor duizenden onnodige ziekenhuisopnamen was ook gisteren weer uitgebreid in de kranten te lezen. Dit kost onze samenleving miljoen die we beter voor bijvoorbeeld het leren zwemmen van onze kunnen gebruiken.

Wat is er mis met die visuele cortex

Daar moet natuurlijk iets mee gedaan worden zou je denken, Den Haag pakt zoiets op. Met het geheugenbord stond ik in kranten, kwam op radio en TV en iedereen zei: “Jij gaat winnen!” maar ik won niet! Ik heb twee jaar staan bonken op deuren met de oplossing in mijn handen, namelijk het geheugenbord. Kreeg applaus en als uitsmijter altijd die maar bij de politici; “hartstikke leuk, maar eerst even iets belangrijks wettelijk verplichte weidegang” Ook die weidegang, onlangs aangenomen in een motie is belangrijk. Het staat echter niet in verhouding met de gevolgen van verkeerd medicijnengebruik.

Ik probeer dan ook met een directe oproep aan iedereen die vindt dat als betere zorg voor lagere zorgkosten kan worden geleverd, wij deze kans moeten grijpen.

De gewone man

Want het zijn niet de ambtenaren en de politici in de Den Haag die voor de noodzakelijk veranderingen in het zorgstelsel kunnen zorgen, maar mensen zoals u en ik die ervoor gaan zorgen dat we samen de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor onszelf maar (en deze maar kan ik hem hebben )ook voor onze ouderen, andere kwetsbare groepen en misschien wel in het bijzonder voor onze kinderen.

Wij rekenen  op u!

Open brief aan minister Schippers

open brief

Open brief als communicatie middel

Als vereniging dachten wij met een open brief de aandacht van de Minister te trekken. Twee jaar na dato, wachten wij nog steeds. Diverse media hebben bij ons aangeklopt met de vraag waarom wij zo graag de medische bijsluiter op de agenda willen plaatsen. Ons antwoord is dan: “Minder doden, minder ziekenhuisopnamen en minder zorgkosten en het gaat dan niet kleine bedragen. Wereldwijd spreek je dan over miljarden.  Het is dan ook raar dat er meer aandacht is voor de kleur van van zwarte Piet. Of eigenlijk ook niet, want de visuele cortex richt zich op de schreeuwers. De zwijgende meerderheid heeft het nakijken.

Geachte redactie,

Hierbij treft u een persbericht van vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter. Dit naar aanleiding van een open brief van haar voorzitter aan minister drs. Edith I. Schippers van VWS d.d.15 februari 2016.

Wij hopen dan ook dat u kans ziet dit bericht te plaatsen of mee te nemen in uw berichtgeving hierover.

Met vriendelijke groet,

Alexander Grassi

“Jaarlijks duizenden doden door verkeerde medicatie. Nu kunnen we er iets aan doen.”

Verkeerde medicatie kost jaarlijks ondanks talrijke initiatieven zowel nationaal als internationaal duizenden levens. Ook is er mede door een verwachtte toename van aantal chronisch zieken met Multimorbiditeit meerdere kwalen tegelijkertijd en de vergrijzing geen zicht op verbetering. Multimorbiditeit leidt al snel tot Polyfarmacie tot (meerdere medicijnen tegelijker tijd) bij vooral ouderen en andere kwetsbare groepen.

Geduld is een schone zaak

Onze brief was vrij open en natuurlijk met name gericht om in gesprek te komen. Meerdere malen hebben wij met voormalig minister Schippers aan tafel gezeten. Wij hebben het met haar diverse keren uitgebreid gehad over de bijsluiter. Over mogelijkheden om de begrijpelijkheid van de bijsluiter te verbeteren. Helaas is het middels de formele weg niet gelukt. Vanuit het departement hebben wij slechts een bericht van ontvangst mogen ontvangen.Wij geven niet op. Wij gaan natuurlijk gewoon door.

Tekst Brief aan Schippers 15-02-16

Radiofragment brief aan minister op NPO

Het systeem kraakt

Het systeem kraakt.

In Amsterdam bijvoorbeeld geldt dat veel ouderen geen sociaal netwerk hebben. De weinige mantelzorgers die er zijn raken overbelast. Zorgkosten lopen op, maar dat geldt niet voor de kwaliteit.

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar er is een gebrek aan wijk verpleegkundige, gebrek aan verpleegmogelijkheden buiten kantoortijden, gebrek aan kennis van technische mogelijkheden aan thuis alarmeringen en daarmee bedoelen wij dan niet het ATA koordje om de nek.

Lees meer, Er moet heel wat gebeuren

Betaalbare oplossingen

Betaalbare oplossingen

Betaalbare oplossingen om ons zorgstelsel op termijn houdbaar en daarmee toegankelijk te houden zijn een utopie in ons huidige systeem. Dat klinkt paradoxaal als je je bedenkt medicijnen hun patent verliezen en dat heel veel medische apparatuur online te bestellen is. Of zelfs verkrijgbaar in de supermarkt bij de aanbiedingen van de week.  Tegen een fractie van de prijzen die enkele jaren geleden golden. Zijn het dan de handen aan het bed die voor de stijgende kosten zorgen. Dit kinkt onlogisch want ook in de zorg , misschien minder dan andere sectoren, waar mensen iets makkelijker kunnen worden vervangen door machines. Stijgt de arbeidsproductiviteit.

De redding van ons stelsel

Met een samenleving die steeds ouder wordt en dit combineert met meer chronische ziektes is de logische conclusie dat de houdbaarheid van een dergelijk stelsel valt en staat met de bereidheid tot solidariteit. Wie kent niet, vrij vertaald de uitspraak van  Simone de Beauvoir  “de waarde van een samenleving laat zich meten  hoe zij met haar kwetsbaren omgaat”  Net als veel anderen staan wij daar niet alleen open voor. Wij vinden dat dat natuurlijk de norm moet zijn. Toch zal het niet 1, 2, 3 gebeuren. De mens is van nature egocentrisch ingesteld en kiest daarom instinctief meesal om zijn eigen positie te verbeteren. Welfare of natio’s van Adam Smith kjunnen wij hierbij als leidraad nemen.

De Grassi Paradox

Op de vraag staan wij daar open voor? krijg je steevast als antwoord. Maar natuurlijk, maar als puntje bij paaltje komt is er sprake van de Grassi Paradox. De Grassi Paradox stelt net als bij de Innovatie Paradox dat als het goed gaat dat er geen prikkel / urgentie is om te innoveren. Er zit wat vet op de botten en dat besteedt men liever aan de primaire stakeholders als de aandeelhouders dan aan de overheid in de vorm van belastingen, maar als het slecht gaat rent men naar diezelfde overheid voor steun. Meestal met de boodschap als wij geen steun / betere faciliteiten krijgen dan moeten wij onze activiteiten staken. Dit laatste heeft meestal als gevolg dat er mensen moeten worden ontslagen  en samen met hem meestal de politicus die het nieuws brengt.

Hoe los je dit op?

 

prefrontale cortex / visuele cortex

Family Oriented Services