020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog > In De Media

Open brief aan minister Schippers

open brief

Open brief als communicatie middel

Als vereniging dachten wij met een open brief de aandacht van de Minister te trekken. Twee jaar na dato, wachten wij nog steeds. Diverse media hebben bij ons aangeklopt met de vraag waarom wij zo graag de medische bijsluiter op de agenda willen plaatsen. Ons antwoord is dan: “Minder doden, minder ziekenhuisopnamen en minder zorgkosten en het gaat dan niet kleine bedragen. Wereldwijd spreek je dan over miljarden.  Het is dan ook raar dat er meer aandacht is voor de kleur van van zwarte Piet. Of eigenlijk ook niet, want de visuele cortex richt zich op de schreeuwers. De zwijgende meerderheid heeft het nakijken.

Geachte redactie,

Hierbij treft u een persbericht van vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter. Dit naar aanleiding van een open brief van haar voorzitter aan minister drs. Edith I. Schippers van VWS d.d.15 februari 2016.

Wij hopen dan ook dat u kans ziet dit bericht te plaatsen of mee te nemen in uw berichtgeving hierover.

Met vriendelijke groet,

Alexander Grassi

“Jaarlijks duizenden doden door verkeerde medicatie. Nu kunnen we er iets aan doen.”

Verkeerde medicatie kost jaarlijks ondanks talrijke initiatieven zowel nationaal als internationaal duizenden levens. Ook is er mede door een verwachtte toename van aantal chronisch zieken met Multimorbiditeit meerdere kwalen tegelijkertijd en de vergrijzing geen zicht op verbetering. Multimorbiditeit leidt al snel tot Polyfarmacie tot (meerdere medicijnen tegelijker tijd) bij vooral ouderen en andere kwetsbare groepen.

Geduld is een schone zaak

Onze brief was vrij open en natuurlijk met name gericht om in gesprek te komen. Meerdere malen hebben wij met voormalig minister Schippers aan tafel gezeten. Wij hebben het met haar diverse keren uitgebreid gehad over de bijsluiter. Over mogelijkheden om de begrijpelijkheid van de bijsluiter te verbeteren. Helaas is het middels de formele weg niet gelukt. Vanuit het departement hebben wij slechts een bericht van ontvangst mogen ontvangen.Wij geven niet op. Wij gaan natuurlijk gewoon door.

Tekst Brief aan Schippers 15-02-16

Radiofragment brief aan minister op NPO

Waarom accepteren we verkeerd medicijngebruik

Verkeerd medicijngebruik is verloren geld. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks voor vele sterfgevallen. Ook zijn er vermijdbare ziekenhuisopnamen. Daarnaast kost het onze samenleving miljoenen. Wereldwijd waarschijnlijk miljarden. Geld dat we ook kunnen gebruiken voor het schoolzwemmen van onze kinderen.

Mijn oplossing

Dat bracht mij op het idee voor ‘app noot mies’.  Voorzie bijsluiters van beeld en geluid. Op deze manier kunnen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de vaak lastige uitleg ook begrijpen. Door middel van geluid in de bijsluiter van het medicijndoosje en later wellicht met een Aap Noot Mies Bord kunnen we dit probleem aanpakken.  Voor een deel misschien de wereld uit helpen.” Dat klinkt goed, niet waar.

Hoe het begon. ONZW beste zorg idee van Nederland

De krant van gisteren

Hoe het begon is inmiddels oud nieuws. Alexander Grassi wilde wat publiciteit voor zijn bedrijf Zorg Avies Amsterdam, voor al uw niet medische klachten, want die zorgen voor heel veel hoofdpijn en andere klachten. Zijn oproep voorzie medische informatie van beeld en geluid klok simpel. In de praktijk blijkt het een stuk lastiger. In gesprek met Piet, nee geen zwarte Piet, maar Piet Paulsma was er de pitch Aap Noot Mies   en klaar is Kees, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig.

Vele initiatieven om de begrijpelijkheid van medische informatie te verbeteren belanden na de pilotfase in de bureaulade. De meeste initiatieven die de proeftuin ontgroeien zijn marketing gestuurd en derhalve minder geschikt om het leven van de geneesmiddelen gebruiker makkelijker te maken.

Een ander perspectief

Als we uitgaan van de gebruiker kan er meer naar de oplossing worden gewerkt. De meeste mensen slikken medicijnen namelijk niet voor hun plezier. Dit niet aangrijpen zijn gemiste kansen. Gemiste kansen omdat er door niet te kiezen voor structurele oplossingen duizenden mensen onnodig in he ziekenhuis belanden. Onno 2018 is dat natuurlijk dood zonde.