020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog > 2015 > januari

Steentje Bijdragen

Bij subsidie denkt u natuurlijk direct aan geld en middelen ter beschikking te stellen. Deels is dit ook bij Aandacht voor Medische Bijsluiter het geval. Dit kan voor u een reden zijn om direct af te haken. Dit kunnen wij volledig begrijpen en nemen u dat niet kwalijk. U...