020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog > 2016 > februari

Open brief aan minister Schippers

open brief

Open brief als communicatie middel

Als vereniging dachten wij met een open brief de aandacht van de Minister te trekken. Twee jaar na dato, wachten wij nog steeds. Diverse media hebben bij ons aangeklopt met de vraag waarom wij zo graag de medische bijsluiter op de agenda willen plaatsen. Ons antwoord is dan: “Minder doden, minder ziekenhuisopnamen en minder zorgkosten en het gaat dan niet kleine bedragen. Wereldwijd spreek je dan over miljarden.  Het is dan ook raar dat er meer aandacht is voor de kleur van van zwarte Piet. Of eigenlijk ook niet, want de visuele cortex richt zich op de schreeuwers. De zwijgende meerderheid heeft het nakijken.

Geachte redactie,

Hierbij treft u een persbericht van vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter. Dit naar aanleiding van een open brief van haar voorzitter aan minister drs. Edith I. Schippers van VWS d.d.15 februari 2016.

Wij hopen dan ook dat u kans ziet dit bericht te plaatsen of mee te nemen in uw berichtgeving hierover.

Met vriendelijke groet,

Alexander Grassi

“Jaarlijks duizenden doden door verkeerde medicatie. Nu kunnen we er iets aan doen.”

Verkeerde medicatie kost jaarlijks ondanks talrijke initiatieven zowel nationaal als internationaal duizenden levens. Ook is er mede door een verwachtte toename van aantal chronisch zieken met Multimorbiditeit meerdere kwalen tegelijkertijd en de vergrijzing geen zicht op verbetering. Multimorbiditeit leidt al snel tot Polyfarmacie tot (meerdere medicijnen tegelijker tijd) bij vooral ouderen en andere kwetsbare groepen.

Geduld is een schone zaak

Onze brief was vrij open en natuurlijk met name gericht om in gesprek te komen. Meerdere malen hebben wij met voormalig minister Schippers aan tafel gezeten. Wij hebben het met haar diverse keren uitgebreid gehad over de bijsluiter. Over mogelijkheden om de begrijpelijkheid van de bijsluiter te verbeteren. Helaas is het middels de formele weg niet gelukt. Vanuit het departement hebben wij slechts een bericht van ontvangst mogen ontvangen.Wij geven niet op. Wij gaan natuurlijk gewoon door.

Tekst Brief aan Schippers 15-02-16

Radiofragment brief aan minister op NPO

Het systeem kraakt

Het systeem kraakt.

In Amsterdam bijvoorbeeld geldt dat veel ouderen geen sociaal netwerk hebben. De weinige mantelzorgers die er zijn raken overbelast. Zorgkosten lopen op, maar dat geldt niet voor de kwaliteit.

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar er is een gebrek aan wijk verpleegkundige, gebrek aan verpleegmogelijkheden buiten kantoortijden, gebrek aan kennis van technische mogelijkheden aan thuis alarmeringen en daarmee bedoelen wij dan niet het ATA koordje om de nek.

Lees meer, Er moet heel wat gebeuren

Betaalbare oplossingen

Betaalbare oplossingen

Betaalbare oplossingen om ons zorgstelsel op termijn houdbaar en daarmee toegankelijk te houden zijn een utopie in ons huidige systeem. Dat klinkt paradoxaal als je je bedenkt medicijnen hun patent verliezen en dat heel veel medische apparatuur online te bestellen is. Of zelfs verkrijgbaar in de supermarkt bij de aanbiedingen van de week.  Tegen een fractie van de prijzen die enkele jaren geleden golden. Zijn het dan de handen aan het bed die voor de stijgende kosten zorgen. Dit kinkt onlogisch want ook in de zorg , misschien minder dan andere sectoren, waar mensen iets makkelijker kunnen worden vervangen door machines. Stijgt de arbeidsproductiviteit.

De redding van ons stelsel

Met een samenleving die steeds ouder wordt en dit combineert met meer chronische ziektes is de logische conclusie dat de houdbaarheid van een dergelijk stelsel valt en staat met de bereidheid tot solidariteit. Wie kent niet, vrij vertaald de uitspraak van  Simone de Beauvoir  “de waarde van een samenleving laat zich meten  hoe zij met haar kwetsbaren omgaat”  Net als veel anderen staan wij daar niet alleen open voor. Wij vinden dat dat natuurlijk de norm moet zijn. Toch zal het niet 1, 2, 3 gebeuren. De mens is van nature egocentrisch ingesteld en kiest daarom instinctief meesal om zijn eigen positie te verbeteren. Welfare of natio’s van Adam Smith kjunnen wij hierbij als leidraad nemen.

De Grassi Paradox

Op de vraag staan wij daar open voor? krijg je steevast als antwoord. Maar natuurlijk, maar als puntje bij paaltje komt is er sprake van de Grassi Paradox. De Grassi Paradox stelt net als bij de Innovatie Paradox dat als het goed gaat dat er geen prikkel / urgentie is om te innoveren. Er zit wat vet op de botten en dat besteedt men liever aan de primaire stakeholders als de aandeelhouders dan aan de overheid in de vorm van belastingen, maar als het slecht gaat rent men naar diezelfde overheid voor steun. Meestal met de boodschap als wij geen steun / betere faciliteiten krijgen dan moeten wij onze activiteiten staken. Dit laatste heeft meestal als gevolg dat er mensen moeten worden ontslagen  en samen met hem meestal de politicus die het nieuws brengt.

Hoe los je dit op?

 

prefrontale cortex / visuele cortex

Family Oriented Services