Zo steunt u AvMB
Wij zijn er blij mee

Aandacht voor Medische Bijsluiter

Het kan iedereen overeenkomen en toch hebben de politiek en de media meer belangstelling voor de een docusoap over zuipende jongeren of wat "sterren die wat willen bijklussen. Afgelopen jaar overleed de zanger Prince, waarschijnlijk aan een overdosis of verkeerd gebruik van medicijnen. Dit haalt nog wel even het nieuws, maar vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. De vele duizenden die hem voorgingen en zullen volgen ten spijt.

 

anbilogorond 

Ook bij de in 2009 overleden, King of Pop, Michael Jackson zijn er geluiden, hoewel een hartstistand als officiële doodsoorzaak is vaststeld, dat ook bij hem waarschijnlijk verkeerd en teveel gebruik van medicijnen een rol hebben gespeeld.  Het was even hot, maar al snel just beat it en als je een politicus benadert krijg je als antwoord "just leave me alone".

Dit was voor ons in 2014 te starten met Aandacht voor Medische Bijsljuiter. Door nu direct lid te worden van AvMB draagt u bij en kunt u ook aan de wieg staan van een initiatief, dat het voor iedereen mogelijk wil maken, medicijnen veilig te gebruiken.

HALLO WAKKER WORDEN

Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter (AvMB).  "Ik sprak laatst een huisarts uit Haarlem en zei dat ik het ernstig vind dat 15% van bevolking in Nederland moeite heeft met lezen, " "was dat in mijn praktijk maar waar, meer dan 50% is taal onbekwaam"; zei hij met een zorgelijke blik.

Lees meer: Aandacht voor Medische Bijsluiter

De zorg mist een scherpe zaag

Laaggeletterden hebben een op te lossen functioneringsbeperking. Zij weten niet wat begrijpend lezen is. Hun aantal groeit al jaren in ons land en het zijn niet alleen Fatima en Mohammed, maar ook Henk en Ingrid die door deze beperking volgens vele organisaties, zoals de Taal Unie, maar ook de World Health Organisation (WHO), ernstig gehandicapt zijn, denk maar aan het invullen van formulieren, iets waar ons land groot in is. 

TELMEEMETTAAL 6

 

Een analyse van een hardnekkig en onoplosbaar probleem ( volgens de deskundigen). Terwijl de aanzet voor een structurele oplossing op één A4-tje kan worden uitgewerkt, als je uitgaat van de zelfredzaamheid van ons als Homo Sapiens. Een simpel één-tweetje (nee geen tweet) tussen VWS en OCW met eventueel SZW als back-up.

Van Gaal zou zeggen: “Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom”. Cruijff zou hebben gezegd da’s logisch als je stopt met trainen raak je het automatisme kwijt en als je die routine kwijtraakt wordt je steeds minder bekwaam met als gevolg dat de meer complexe zaken niet meer kunnen worden uitgevoerd. 

Lees meer: De zorg mist een scherpe zaag

Open Brief

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

t.a.v.: Mevrouw drs. E.I. Schippers

Postbus 20350 2500 EJ Den Haag                                                          

Amsterdam, 15 februari 2016

Betreffende: Kamerbrief “ Visie op geneesmiddelen  snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten d.d. 29 januari 2016”

 

verandert kopie

In de ontvangstbevestiging wordt aangegeven dat het streven is dat er binnen 6 weken een inhoudelijke reactie volgt en dat men, indien men vragen heeft, gerust onder vermelding van het correspondentienummer contact kan opnemen.

Lees meer: Open Brief

Het Proces

Het Concept

Het begin is er, nu het vervolg.

Werk actief mee aan een project om medische informatie toegankelijker en begrijpeliker te maken neem voor meer infomatie contact op met Alexander Grassi

 

Lees meer: Het Proces

Dokter, polyfarmacie kun je daar ziek van worden?

Polyfarmacie is een woord dat goed doet bij een potje Scrabble. Veilig medicijnen gebruik is echter geen spelletje daarom moet er volgens Aandacht voor Medische Bijsluiter veel meer gebruik worden gemaakt van Jip en Janneke taal bij medicijnengebruik.

Hulpmiddelen te gebruiken wanneer deze bijdragen aan beter medicijnen gebruik, want ouderen hebben soms ook moeite de middelen van elkaar te onderscheiden. Vaak zijn er verscheidene dokters betrokken bij de behandeling. Zo raakt niet alleen de patiënt het overzicht kwijt, maar mogelijk ook de behandelende artsen en apotheker

steekholder5

Lees meer: Dokter, polyfarmacie kun je daar ziek van worden?