Een gedegen en onafhankelijk overzicht over medische informatie, ook niet wetenschappelijke, kan bij bijdragen aan het stimuleren van gezondheidsvaardigheden. De medischebijsluiter speelt hierbij volgens onze inzichten een centrale rol bij het streven naar zinnige en gewenste zorg.  Hierbij zal de politiek ethische  keuzes moeten maken. Zich uitspreken over Hoeveel is een leven waard. hoort daarbij, maar dit uitspreken zal tevens politieke zelfmoord zijn voor de boodschapper.

Achtergrond van de informatie

Vanuit verschillende rollen en verplichtingen wordt er medische informatie verspreid.

Overheid Voorziet vanuit haar wettelijke  plicht infomatie voor de gebruiker

Projecten Verschillende stakeholders  ontwikkelen in co-creatie een product.

Wetenschap Wetenschap probeert door onderzoek te  duiden

Beroepsgroep Apothekers / Artsen andere  zorgverleners ontwikkelen hulpmiddel

Internationaal Wereldwijd is er heel veel beschikbaar over begrijpelijke medische informatie

Geel Bedrijven ontwikkelen ter ondersteuning en verbetering van hun product een hulpmiddel

 

Tijdschriften

Tijdschriften zijn belangrijk om wetenschappenlijke publicaties onder de aandacht te brengen, maar deze ook te bespreken.

Nederlandse tijdschriften    Meer

Engelstalige tijdschriften    Top 25

Engelstalige publicaties      Meer

Medische databanken         Meer

Medische boeken                Meer

Vraagtekens                         Meer

CUDOS norm                       Utopie