De keuze van 2021 is om Peter te helpen overleven 

Het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt voornamelijk verspreid via vochtdruppeltjes die vrijkomen als een besmette persoon hoest, niest of uitademt. De druppels zijn te zwaar om in de lucht te blijven hangen en dalen snel neer op de grond of andere oppervlakken.

Daarnaast zijn het zijn het meestal seizoensgebonden virussen. Rhino, Influenza en Corona, zorgen jaarlijks van september tot april op ons deel van aarde voor besmettingen. Ook is het een feit dat er overal en altijd virussen zullen zijn. Verder is een virus niet met een gewone microscoop niet te zien. Hebben wij ons laten vertellen. Deze informatie is misschien wel interessant , maar het helpt mensen niet uit de problemen.

De  keuze is daarom dit jaar iemand actief uit de problemen helpen.

Het lidmaatschap van Aandacht voor Medisch Bijsluiter. De contributie bedraag € 25.  per jaar en is fiscaal aftrekbaar omdat wij de ANBI status hebben,

Dit bedrag van ieder nieuw lid besteden wij in de maanden juli, augustus en september  volledig aan “Overleven in een kleine wereld. ”  Als dank krijgt u  een positie in ons beloningssysteem en na een jaar stopt het lidmaatschap automatisch, tenzij u aangeeft lid te willen blijven. De keuze is aan u.

Overleven in een kleine wereld
Het kan beter, voor Peter

Advertentie

Sinds 1 december van dit jaar is het ook mogelijk uw contributie en giften  per iDEAL over te maken. Voor slechts € 25 bent u al lid en kunt gebruik maken van alle voordelen van onze vereniging. Als u geen lid wilt worden kunt ook middels iDEAL een gift of donatie aan ons overmaken.

Samengevat: Bijzondere manier van geld teruggeven

De opbrengsten van giften en contributies gebruiken wij om voorlichting te geven en op andere manieren veilig medicijngebruik te stimuleren. Ook bieden wij bedrijven en instellingen hier de keuze hun producten en diensten te presenteren. Wanneer hier een vergoeding tegenover staat wordt dit duidelijk vermeld. Het is ons streven dat de producten en diensten zoveel als mogelijk aansluiten bij onze doelstellingen met soms een verrassing. Als u lid bent worden de opbrengsten natuurlijk bijgeschreven op uw account .

En dit jaar helpt u een kwetsbare Amsterdammer.