Moonshot thinking

Moonshot Thinking

2020 is wederom het moment voor Moonshot thinking. Het is natuurlijk van de zotte dat we wel naar de maan kunnen, maar niet in staat zijn gebruikers van medicijnen te voorzien van begrijpelijke informatie. Iets waar men bij Wet recht op heeft. De vraag is natuurlijk waarom het niet lukt. Deze richtlijn vanuit Europa kan volgens Aandacht voor Medische Bijsluiter een basis vormen in het streven naar betaalbare en toegankelijke zorg. Daar heb je geen VN verdrag voor mensen met een handicap voor nodig.

Met als gevolg dat medicijnen regelmatig niet voldoen, met name bij polyfarmacie in combinatie met multimorbiditeit, aan hun taak. De uitkomst is dikwijls langdurig veel medicijnen slikken. Hierdoor getroffen worden door ernstige  bijwerkingen. Waardoor regelmatig de behoefte naar en het gebruik van zorg noodzakelijkerwijs steeds groter wordt voor de gebruiker.

Health deal

De health deal , bedacht door voormalig  Minister Schippers die mag worden gesloten schept de mogelijkheid af te stappen van de traditionele paden. Ook de International Classification  of Functioning, Disablity and Health ( ICF) biedt zowel een begrippenkader als een systematisch codestelsel voor de beschrijving van het menselijk functioneren en functioneringsproblemen met 1 indicator uit te breiden.

Indicator cognitieve beperkingen is de uitbreiding die wij voor ogen hebben. Wij willen deze omschrijven als, grote moeite met of alleen met hulp van anderen, in staat zijn medische informatie te begrijpen. Dit vervolgen toe te kunnen passen ter bevordering van de persoonlijke gezondheid. Beperkingen kunnen worden gecompenseerd door (technologische) hulpmiddelen en toegankelijke open source data.

Dit alles laat zien dat het tijd is voor actie:

⁕ We zien steeds duidelijker dat  we hebben groot probleem hebben

⁕ Belangrijke stakeholders willen meewerken aan radicale oplossing.

⁕ Technologische oplossing mogelijk en zelfs betaalbaar.

Tijd voor  Moonshot thinking

Dit keer niet the same old song

Dit is essentieel want wij zien een niet eerlijke markt. Er wordt wel eens gezegd rent seeking spoils the market, maar het is meer dan dat. Gordon Tullock. Ook hij Amerikaan en econoom ontwikkelde een theorie gekoppeld aan het verschijnsel rent seeking. Er is sprake van rent seeking  als een grote instelling of een groot bedrijf  haar financiële positie gebruikt om te lobbyen bij politici om legitimiteit te creëren voor hun werkzaamheden die hun winsten vergroten.

Moral Hazard

Dit kan leiden tot een moral hazard (moreel wangedrag) wanneer politici besluiten nemen gebaseerd op informatie van de lobby. In plaats van de effectiviteit van het beleid. Tevens formuleerde Tullock een paradox die zijn naam mee kreeg. De Tullock paradox laat zien hoe schadelijk rent-seeking is. In grote lijnen rent-seekers geven een beloning die lager is dan wat ze er voor terug krijgen.

Bijvoorbeeld een rent-seeker die hoopt op toelating van een bepaald medicijn. Een  medicijn dat wereldwijd miljarden euro’s kan opbrengen indien toegelaten, hoeft dan wanneer de betreffende politicus ervoor openstaat slechts een fractie van dat bedrag vrij te maken om deze in een richting te sturen.

Cudos Norm

Een niet eerlijke markt is dodelijk voor iedere vooruitgang. Wij stellen dan ook voor de CUDOS norm als uitgangspunt te nemen. De CUDOS-norm werd voor het eerst geformuleerd in 1942 door Robert K. Merton en bestaat uit vier waarden. Vier waarden met afgeleide normen, die beoefenaars van wetenschappelijk onderzoek in acht zouden moeten nemen.

De naam verwijst naar de Engelse beginletters:

  • Communalism,
  • Universalism,
  • Disinterestedness en
  • Organized Skepticism.

Vanuit dit perspectief zou er dan ook een einde komen aan de praktijken waar sommige medische communicatie bureaus zich van bedienen om een onderzoek onder de aandacht te brengen. Een soort code Tabaksblat als uitgangspunt is ons beleid en wij nodigen iedereen uit mee te doen.