|   Fondsenwerving en geld overhouden aan vrijwilligerswerk

Fonndsenwerving maar dan anders

Fondsenwerving als de schijf van vijf. Ook kunt u wachten op Sinterklaas. Wie weet neemt de Sint met Zwarte Pieten dit jaar wel een zilvervloot mee, maar wie niet zo lang wil wachten moet nu lid worden van Aandacht voor Medische Bijsluiter (AvMB). Het kost € 25 per jaar en je kunt altijd per direct opzeggen, maar wij geven u de garantie dat u het in veelvoud zult terugzien. Maak uw keuze

Onze vereniging moet voorruit. Nog teveel mensen belanden er onnodig in het ziekenhuis of gaan dood door verkeerd medicijnengebruik en naast dat leed kost het de samenleving miljoen euro’s per jaar, wereldwijd zelfs miljarden. De overheid en Den Haag hebben een blinde vlek voor dit probleem.

Met dit in het achterhoofd hebben wij gewerkt aan een systeem dat inkomsten kan genereren om cursussen, applicaties en ander materiaal te ontwikkelen met daarnaast een fiscaal vriendelijke incentive, die modulair is opgebouwd voor mensen die ons initiatief ondersteunen. Deze kickback fee kan ter aanvulling van het inkomen worden gebruikt, in sommige gevallen het zelfs vervangen.

AvMB heeft daarom besloten om dit fondsenwerving systeem  per direct te lanceren zodat u nog kunt profiteren van een aantrekkelijke aftrekpost in 2016.

Gaan wij voor een eenmalige actie of gaan wij voor wat meer structurele fondsenwerving is dan ook niet meer aan de orde. Zelf de sky is niet the limit. Onze leden kunnen natuurlijk zelf kiezen welke rol ze in de vereniging willen spelen, van slapend lid tot professioneel vrijwilliger.

Zoals de marketing 5 P’s kent, zo kent de fondsenwerving 5 W’s. Bij elke fondsenwervingsactie gaat het altijd of vijf W(aarom) vragen. Deze vragen zijn uitgangspunt voor fondsenwerving.

1. Waarom gaat u vragen?

Welke probleem wilt u oplossen en is dit alleen met fondsenwerving op te lossen? Begrijpelijke medische informatie is dat niet een taak van de overheid, huisarts, apotheker, de fabrikant of de gebruiker?  Dat vinden wij zeker, maar zolang het niet gebeurt, willen, nee gaan wij hier een rol in spelen. In een beschaafd land als Nederland vinden wij het een schandaal dat er in sommige huisartsenpraktijken de taalonbekwaamheid hoger dan 50 %, ja u leest het goed, is.

2. Wat gaat u vragen?

Vaak wordt bij fondsenwerving aan geld gedacht, maar u kan ook een andere bijdrage vragen. Hulp bij het organiseren van een event bijvoorbeeld, technische hulp of juridische ondersteuning, kantoorruimte. Er is van alles te bedenken, bedrijven kunnen de contributie van de vereniging voor hun leden betalen met altijd in het achterhoofd voor niets gaat de zon op, er mag een beloning tegenover staan., ook hierin zijn wij niet uniek, maar wel anders.

3. Waarvoor gaat u vragen?

Wat is het doel van u fondsenwervingsactie? Bij eenmalige acties staat het doel meestal tevoren al wel vast en is dit doel duidelijk én concreet. Bij structurele fondsenwerving ligt dit soms wat moeilijker.

Mensen kiezen vooral voor doelen die sympathie oproepen ( zielige kindertjes in Afrika), doelen die aanspreken en waar mensen graag voor willen geven of waar ze zelf beter kunnen worden, goede doelen loterijen leven van dit principe.  . Door een beloning te koppelen aan het lidmaatschap wordt de betrokkenheid bij de vereniging groter, zeker als de beloning kan oplopen tot een hoge maandelijkse bijdrage.

In grote lijnen kunnen wij zeggen dat er structureel geld nodig is om de organisatie operationeel te houden en per project een variabel bedrag. .

4. Wie gaat u vragen?

Wie gaat u benaderen met u fondsenwervingsactie? En wie niet? De laatste vraag is wellicht nog belangrijker dan de eerste. Het kan  zomaar zijn dat er na de eerste nee al geen zin meer in hebt en u van uw partner, vriend of collega te horen krijgt: “ zie je wel het werkt niet”. Het is belangrijk deze fase die er onherroepelijk zal komen te overwinnen.

Het is belangrijk om vooraf te bedenken aan wie u gaat vragen omdat die keuze mede de inrichting van je fondsenwervingscampage zal bepalen. Gaan wij in ons eigen netwerk kijken, of moeten wij omdat het niet alleen een nationaal probleem is ook over de grens kijken.

Een publiekscampagne bijvoorbeeld zal zich veelal vooral richten op kleinere gevers en zal vaak bestaan uit evenementen en vraagt om hulp van vrijwilligers. Kun je die vrijwilligers krijgen? Aandacht voor Medische Bijsluiter is hier tot op heden slechts in beperkte mate in geslaagd.

Grote gevers , c.q. rijke mensen, vereisen een veel persoonlijkere benadering en vereist toegang tot een persoonlijk netwerk. Heb je toegang tot zo’n netwerk? Grote gevers stellen het op prijs als ze benaderd worden door de directie of een bestuurslid van de fondsenwervende organisatie. Zijn deze bereid te vragen? Dus ook als je aansluit bij onze vereniging met de ambitie er geld aan over te houden of tijd in steken  moet je voor jezelf een analyse maken hoe u dat organiseert.

Fondsenwerving gericht op individuele personen

  • Kleine gevers
  • Grote gevers

Fondsenwerving gericht op bedrijven

  • Sponsoring
  • Corporate giving

5. Op welke manier gaat u vragen?

Er zijn veel manieren om fondsen te werven. Van een donateursactie, sponsoring, evenementen, grote giften, legaten en erfstellingen tot een mix hiervan.

Bepaal dus eerst waarvoor je kiest en bepaal vervolgens hoe je ze gaat benaderen. Mondeling of schriftelijk?

Belangrijk is ook om na te gaan wie er gaat vragen. Ben ik daar de juiste persoon voor of is Aandacht voor Medische Bijsluiter wel interessant genoeg vanaf september 2017 gaan wij van start met sessies op locatie.

  |   Voordeel van Flat Responsive?

Flat Responsive is geschikt voor ieder device.

  |   Wat zijn de eigenschappen ?

Op de tekentafel lijkt ons systeem om veilig medicijnen gebruik in goede banen te leiden perfect. Van 1e uitgifte gesprek tot de gepersonaliseerde medicijnenrol. Toch laat de praktijk een ander beeld zien. Dat kan nee dat moet anders

Het is natuurlijk van de zotte dat we wel naar de maan kunnen, maar niet in staat zijn gebruikers van medicijnen te voorzien van begrijpelijke informatie iets waar men bij Wet recht op heeft.

.