020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl

Rentseeking rules the world

Rentseeking rules the world

“Rent seeking spoils the market, maar het is meer dan dat: Rent seeking rules the world”. De Amerikaanse econoom, Gordon Tullock, ontwikkelde een theorie gekoppeld aan het verschijnsel rent seeking. Er is sprake van rent seeking  als een grote instelling of een groot bedrijf  haar financiële positie gebruikt om te lobbyen bij politici om legitimiteit te creëren voor hun werkzaamheden die hun winsten vergroten.

Dit kan leiden tot een moral hazard (moreel wangedrag) wanneer politici besluiten nemen gebaseerd op informatie van de lobby in plaats van de effectiviteit van het beleid. Tevens formuleerde Tullock een paradox die zijn naam mee kreeg. De Tullock paradox laat zien hoe schadelijk rent-seeking is. In grote lijnen rent-seekers geven een beloning die lager is dan wat ze er voor terug krijgen.

Wie betaalt de rekening

Als voorbeeld nemen we een rent-seeker die hoopt op toelating van een bepaald medicijn. Een medicijn dat wereldwijd miljarden euro’s kan opbrengen indien toegalaten, hoeft dan wanneer de betreffende politicus ervoor openstaat slechts een fractie van dat bedrag vrij te maken om deze in een richting te sturen. Een niet eerlijke markt is dodelijk voor iedere vooruitgang. Wij stellen dan ook voor de CUDOS norm als uitgangspunt te nemen.

Onze zorg is onnodig duur. Deels komt dit door rentseeking. Lobbyisten lopen in Nederland bijvoorbeeld daags na verkiezingen de deur plat bij de nieuwe, maar ook de oude  kamerleden om hen vol te proppen met dikke rapporten die vooral het belang van de klant van de betreffende lobbyist onder de aandacht moet brengen. Kolencentrales, windmolens en winkels dicht op zondag winnen het van veilig en gepast medicijnengebruik.Tel uit je winst.

Het blijft een groot raadsel

Dit is echt geen jammerzang, maar waarom staat begrijpelijke informatie niet op de agenda? Waarom moet ook het College voor de Rechten van de Mens op onze schriftelijke vragen,als antwoord geven:  “Het is wetgeving. Dat ligt in Den Haag”. Dat is erg  jammer voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Ondanks de veleschrijnende gevallen hebben de politici andere prioriteiten en geen oog voor de wetten die zie zelf hebben gemaakt en waarmee zij zelf hebben ingestemd.

Een ABC-tje

Aap Noot Mies oplossingen, zoals de onze, raken dan ook volledig ondergesneeuwd. Kamerleden die geen gehoor geven aan de lobby krijgen het zwaar. Kolencentrales, windmolens en winkels dicht op zondag winnen het van veilig en gepast medicijnengebruik. Tel uit je winst.

Stop met sjoemelen

Sjoemelen mag niet lonen

De boel bewust bedonderen, sjoemelen en daar vervolgens beter van worden; Dat is niet alleen raar. Dat is crimineel en verdient afkeur.Het bezorgt ons als samenleving veel schade. Het kan ook anders, maar dan moet er wel wat veranderen.

Bij Aandacht voor Mediche Bijsluiter staat gezond verstand dan ook voorop. Daarom gaan wij in tegenstelling tot veel andere partijen, instanties voor samenwerking en  passen wij voor vliegen afvangen, de Cudos norm aan hun laars lappen en in een aantal gevallen nog erger:  De boel belazeren, zij die dit doen weten dat.  Onze oproep aan hen: Stop met sjoemelen

Het tij keren, te de stroom in zwemmen; iedere vereniging of goed doel bedient zich van dit soort teksten. Dus wat maakt Aandacht voor Medische Bijsluiter dan zo bijzonder. Deze legitieme vraag is eenvoudig te beantwoorden. U wordt er zelf beter van.

Daarnaast krijgt Ieder initiatief / trial / idee dat bij kan dragen aan het verbeteren van toegankelijkheid en begrijpelijkheid van medische informatie onze steun, want het gaat ons niet om het applaus, maar om de oplossing.

Behandeling begrepen Olchert Vels vertelt u meer

De Beeldsluiter Faisel Gazi, directeur van Kindermedicijn vertelt u meer

Kijksluiter

Apotheek In gesprek met Bob de Dood directeur bij het FBA  kregen wij niet het idee dat de pictogrammen het Ei van Columbus zijn.

Dus kom ook met u initiatief

 

Niet vanzelfsprekend in prestatie gedreven sector

samenwerking niet vanzelfsprekend

Als het om mensen gaat.

Vanzelfsprekend zijn verbeteringen in de zorg nog zeker niet. Er zijn stromingen die stellen dat samenwerking in de zorg en het uitbannen van marktwerking bijdragen aan beheersbaarheid van de kosten. Dat dat binnen diezelfde zorg relatief snel kan leiden tot duurzaamheid van ons zorgstelsel. 

Niet de minste

Marcel Levi, voormalig bestuursvoorzitter van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is vooral arts. Hij schrijft in een column in Medisch Contact dat marktwerking in de gezondheidszorg is mislukt. Heeft die marktwerking echter ooit bestaan. Kan een budget gestuurd systeem wel marktwerking hebben, is de vraag die wij ons stellen De oplossing lijkt voor Levi te liggen in meer samenwerking, doelmatige en afstemming en taakverdeling tussen zorginstellingen. concentratie van complexe zorg en minder ingewikkelde ingrepen dicht bij huis. Dat levert voor alle ziekenhuizen financieel bestaansrecht op volgens Marcel Levi .

Voer voor economen

Ook noemt hij de econoom Ray Fishman, schrijver van:  In The inner inner lives of marketslives of markets. Iedere keer dat je een taxi besteld via Uber of een kamer boekt bij  Airbnb zorg je voor een reshape van onze  (sociale ) instituties of ons leven. Hierdoor onstaat (oneerlijke) concurrentie met gevestigde partijen, waarbij de nieuwkomers de markt aftasten en verkennen waar de grenzen liggen. Dit in combinatie met disruptieve innovatie zorgt ervoor dat overheden door of ondanks lobbyisten gaan reguleren. Marktwerking in de zorg wordt dan ook niet bepaald door de markt, maar door de diverse stake-houlders die de taart onderling verdelen, meestal in het belang van hun eigen achterban. Interessant in dit perspectief is ook het boek The Entrepeneurial state van de Italiaanse econome Marrianna Mazzucato   Rentseeking rules the world.

Niet vanzelfsprekend.

Levi pleit voor samenwerking, maar dat lijkt een utopie zolang de Cudos norm niet de standaard is. Het is jammer, maar rentseeking rules the world. Samenwerking is in de wereld die Zorg heet geen nog geen vanzelfsprekend

Het systeem kraakt

Het systeem kraakt.

In Amsterdam bijvoorbeeld geldt dat veel ouderen geen sociaal netwerk hebben. De weinige mantelzorgers die er zijn raken overbelast. Zorgkosten lopen op, maar dat geldt niet voor de kwaliteit.

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar er is een gebrek aan wijk verpleegkundige, gebrek aan verpleegmogelijkheden buiten kantoortijden, gebrek aan kennis van technische mogelijkheden aan thuis alarmeringen en daarmee bedoelen wij dan niet het ATA koordje om de nek.

Lees meer, Er moet heel wat gebeuren