Betaalbare zorg is een keuze

Hetzelfde doen, bij voorkeur beter en goedkoper. Met als doel betaalbare zorg. Het kan als we het anders doen. Dit wordt de komende jaren ook van het domein zorg en welzijn verwacht. Hier schuilt dan ook het Innovators dilemma van Clayton Christensen.

Investors Dilemma

Vraag moet de regie bepalen

Het boek Innovators dilemma van Clayton Christensen werd voor het eerst gepubliceerd in 1997. Christensen stelt dat “succesvolle” bedrijven die teveel energie steken in de huidige behoeften van klant en er niet in slagen om nieuwe technologieën en te implementeren. Organisaties die niet voldoen aan de toekomstige behoefte van diezelfde klant zullen niet redden. De structuur van deze bedrijven maakt het onmogelijk om op een betaalbare manier met innovaties om te gaan. Betaalbare zorg lijkt dan ook een utopie.

The investor’s dilemma

The investor’s dilemma van Clayton M. Christensen is dan ook een aanrader Voor mensen die begrijpen, beseffen en willen voorkomen dat “echte marktwerking” in de zorg wordt ingevoerd. Fantastische zorginstellingen /organisaties die alles fantastisch deden. maar steeds minder fantastisch worden. Zij worden voorbijgestreefd en rechts ingehaald. Door nieuwkomers die slechts met een aanpassing aan de technologie of dienst, klanten weten te vinden en aan zich te binden met betere zorg tegen lagere kosten. Technologie is het recept voor hoogwaardige zorg en innovatie het medicijn is voor betaalbare zorg

Klein is fijn

De nieuw toetredende, dikwijls kleinschalige ( zorg) aanbieder heeft niet te maken met verouderde apparatuur en systemen. Dit in combinatie met veelal een gebrekkige kennis over technologische ontwikkelingen bij grote organisaties in de zorg maakt hun voortbestaan, als er niet wordt ingespeeld op de toekomstige veranderingen, bijzonder onzeker en misschien zelfs onwenselijk.

Christensen noemt dit “ontwrichtende innovatie” en geeft voorbeelden zoals de pc, maar dit kan evengoed gelden voor Nederlandse zorginstellingen of zorgorganisaties die als ze niet inspelen op de sociale en technologische veranderingen zullen worden opgegeten door de Calimero’s.

Nieuwe oplossingen

Een goed voorbeeld is de traditionele personenalarmering. De dienst wordt veelal aangeboden door een stichting die een contract heeft met een Zorg Contact Centrum en gebruikt voor de alarmering een apparaat dat met een druk op de knop contact kan maken met de buitenwereld.

Nadeel van dit systeem wordt pijnlijk zichtbaar

In noodsituaties moet er een automatische melding mogelijkheid zijn om ‘ Veilig en vertrouwd in eigen huis te blijven wonen. Eenvoudige sensoren verbonden met een moederstation. Dit soort producten bieden tegenwoordig betaalbare hoogwaardige diensten waarbij direct de gewenste persoon van mantelzorger tot zorgprofessional kan worden ingeschakeld. Dit is een goedkopere, snellere en kwalitatief betere oplossing en zo zijn er heel veel oplossingen.

Project Drempuls

Aandacht voor Medische Bijsluiter heeft een aantal unieke oplossingen. Dit onder de aandacht brengen is voor een kleine patiëntenvereniging als de onze bijna onmogelijk. Meedoen aan prijsvragen. Challenges en God mag weten wat zijn dan ook de noodzakelijke weg om onze vereniging op het netvlies te krijgen.

Vanuit deze gedachte is Drempuls ontstaan. Wij gaan zelf een programma maken. Maandelijks gaan we de studio in en . Wekelijks zijn er nieuw filmpjes te zien in Amsterdam in de ether bij Salto en online altijd en overal. Het wordt een programma zonder een klaagzang dat het allemaal zo slecht is in de zorg. Geen nepnieuws met ingehuurde acteurs die als een soort lobbyist de bühne opgaan. Niets van dat alles. Aparticipatie TV Amsterdam is een programma dat laat zien waar kansen liggen voor betaalbare zorg, betere toegankelijkheid en meer welzijn. Wie wil dat niet.