020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog > Er Kan Veel

Doe mee aan een uniek initiatief.

Om gehoord te worden in Den Haag hebben wij uw steun nodig.
Alleen dan kunnen wij het verschil maken.

Word lid na dit fragment

Geschikt voor ieder apparaat

Aandacht voor Medische Bijsluiter heeft een oplossing ontwikkeld die het gebruik van veilig en gepast medicijnengebruik kan bevorderen. Nieuw, nu in de testfase: het geheugenbord dat wij in de 2020 willen lanceren. Mee werken aan dit initiatief; neem direct contact met ons op.

 • Betaalbaar
 • Eenvoudig in gebruik
 • Persoonlijke service
 • Innovatief
 • Gunstige condities
 • Korte Levertijd
 • Meerdere talen
 • Bonusregeling

Het Concept

Speerpunten beleidsplan 2020

Dit document beschrijft de doelstelling, van AvMB
Daarnaast de werkwijze en de personele en kwalitatieve invulling van onze vereniging.
Tevens gaan wij ook in op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als sociaal “ondernemer”, de kwantitatieve indicatoren voor onze vereniging en ook de financiën.

 • Duidelijke doelstelling
 • Faciliteren samenwerking
 • Bevorderen participatie
 • Versterken zelfredzaamheid
 • Eigen regie
 • Social return
 • Communicatie
 • Participatiepiramide
 • Samenwerking
 • Zorgstelsel
 • Actief betrokken
 • Innovatie
 • Technische ondersteuning
 • Leden Plan
 • Uniek concept
 • Laagdrempelig

Zorgstelsel Kraakt

Het Nederlandse zorgstelsel kraakt. Wij zijn permanent chronisch ziek en worden met beperkingen oud. Dat kost geld, maar biedt ook kansen om stelselwijzigen door de voeren, te kiezen voor preventie, doelmatigheid, innovatie enz. Wat schetst onze verbazing. Er wordt veel gesproken over eigen risico, maar weinig over eigen regie. Moedertje staat weet het beter.

Wij denken dat er genoeg oplossingen zijn om de zorg toegankelijk te houden, maar dan moeten wij niet bij ieder idee dat aanstuurt op verandering, dit direct laten stranden nog voor het schip koers heeft gezet.

 

Geven met iDEAL

Contributie

Het is natuurlijk ook mogelijk uw contributie en giften per iDEAL over te maken op de bankrekening van Aandacht voor Medische Bijsluiter. voor € 25 bent u lid en kunt gebruik maken van alle voordelen van onze vereniging. Als u geen lid wilt worden kunt ook middels iDEAL een gift of donatie aan ons overmaken.

Lees verder

Tablet voorkomt bijwerkingen

Tablet Voorkomt Bijwerkingen

Aap Noot Mies (ABC as easy as 1,2,3) is  een geheugenbord, een soort tablet,met een aantal velden, de interventie is gebaseerd op augmented reality techniek. Aumented reality is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer.

Tablet zonder bijwerkingen

Geen hogere wiskunde

De velden op de tablet worden gevuld met pictogrammen voorzien van beeld, tekst en geluid. Door associatietechnieken toe te passen wordt het eenvoudiger dagelijkse bezigheden beter te structureren en gezondheidsvaardigheden te verbeteren.Medische informatie wordt namelijk door veel mensen als ingewikkeld ervaren en niet begrijpen. Dit maakt mensen vaak onzeker. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel mensen ondanks de leerplicht beperkte kennis van de taal hebben. Lees- en rekenvaardigheden zijn dikwijls ook beperkt (dit is een wereldwijd probleem).

Maak informatie begrijpelijk

Tijdens de inventarisatie zijn er gesprekken gevoerd middels co-creatie sessies. Het bleek dat er tussen de behandelende zorgverlener en zorgontvanger dikwijls communicatieproblemen zijn. Men spreekt elkaars taal niet.Dit kan bij bijvoorbeeld medicijnengebruik voor gevaarlijke situaties zorgen.De gebruiker begrijpt in veel gevallen de tekst van de medische bijsluiter niet. Met kleine aanpassingen kan de informatie naadloos aansluiten bij het bevattingsvermogen van een groot deel van de gebruikers.

Het roer moet om

Bestaande initiatieven, producten en diensten sluiten helaas meestal niet aan bij de gezondheidvaardigheden van gebruiker van de medicijnen. Het geheugenbord is doelmatig te gebruiken bij medicijnengebruik als ondersteuning van de uitleg door de apotheker, huisarts ter bevordering van goed gebruik van medicijnen.  Objectherkenning kan er voor zorgen dat toegevoegde informatie op een intuïtieve manier wordt weergegeven. Ook kan de gebruiker het bord in een later stadium interactief inzettten ter ondersteuning van andere dagelijkse bezigheden.

Meedoen

Als u ook denk dat het hoog tijd is dat we echt gaan werken aan begrijpelijke informatie in de zorg. Neem dan direct  contact op met alexander@medischebijsluiter.nl

 

Betaalbare oplossingen

Betaalbare oplossingen

Betaalbare oplossingen om ons zorgstelsel op termijn houdbaar en daarmee toegankelijk te houden zijn een utopie in ons huidige systeem. Dat klinkt paradoxaal als je je bedenkt medicijnen hun patent verliezen en dat heel veel medische apparatuur online te bestellen is. Of zelfs verkrijgbaar in de supermarkt bij de aanbiedingen van de week.  Tegen een fractie van de prijzen die enkele jaren geleden golden. Zijn het dan de handen aan het bed die voor de stijgende kosten zorgen. Dit kinkt onlogisch want ook in de zorg , misschien minder dan andere sectoren, waar mensen iets makkelijker kunnen worden vervangen door machines. Stijgt de arbeidsproductiviteit.

De redding van ons stelsel

Met een samenleving die steeds ouder wordt en dit combineert met meer chronische ziektes is de logische conclusie dat de houdbaarheid van een dergelijk stelsel valt en staat met de bereidheid tot solidariteit. Wie kent niet, vrij vertaald de uitspraak van  Simone de Beauvoir  “de waarde van een samenleving laat zich meten  hoe zij met haar kwetsbaren omgaat”  Net als veel anderen staan wij daar niet alleen open voor. Wij vinden dat dat natuurlijk de norm moet zijn. Toch zal het niet 1, 2, 3 gebeuren. De mens is van nature egocentrisch ingesteld en kiest daarom instinctief meesal om zijn eigen positie te verbeteren. Welfare of natio’s van Adam Smith kjunnen wij hierbij als leidraad nemen.

De Grassi Paradox

Op de vraag staan wij daar open voor? krijg je steevast als antwoord. Maar natuurlijk, maar als puntje bij paaltje komt is er sprake van de Grassi Paradox. De Grassi Paradox stelt net als bij de Innovatie Paradox dat als het goed gaat dat er geen prikkel / urgentie is om te innoveren. Er zit wat vet op de botten en dat besteedt men liever aan de primaire stakeholders als de aandeelhouders dan aan de overheid in de vorm van belastingen, maar als het slecht gaat rent men naar diezelfde overheid voor steun. Meestal met de boodschap als wij geen steun / betere faciliteiten krijgen dan moeten wij onze activiteiten staken. Dit laatste heeft meestal als gevolg dat er mensen moeten worden ontslagen  en samen met hem meestal de politicus die het nieuws brengt.

Hoe los je dit op?

 

prefrontale cortex / visuele cortex

Family Oriented Services