Bestuurslid medisch

Kennis loont

Kennis loont is een veel gebruikte uitspraak. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (low health literacy) liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis na een operatie. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat in 2017 is verschenen in JAMA. Dit soort onderzoeken tonen het belang van bevorderen gezondheidsvaardigheden bij kwetsbare groepen aan. De onderzoekers hebben in de voetnoot aangegeven geen conflicterende belangen te hebben.

De Wetenschap

Met dit onderzoek in de hand moet het dan ook niet moeilijk zijn een interventie te ontwikkelen die bijdraagt aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. In het algemeen en bij kwetsbare groepen in het bijzonder. Meer welzijn en lagere zorgkosten. Niemand kan hier een speld tussen krijgen. Kennis loont.
Onze verwachting is echter dat ook dit onderzoek met de snelheid van het licht terecht komt in een archiefkast. Aandacht voor Medische Bijsluiter wil samen met u onderzoeken wat hier de reden van is. Om dit methodisch aan te pakken volgen wij het proces dat uiteindelijk als resultaat heeft dat er een artikel kan worden gepubliceerd. Met als doel om het onderzoek onder de aandacht te brengen.

Verspilling

De wetenschap heeft nu haar werk gedaan en wat je ziet is dat het onderzoek, doelloos als een soort verstekeling, rond zwerft op een eiland  in de hoop gevonden te worden en blij is met iedere verandering. Er zijn door de enorme hoeveelheid aan publicaties slechts een beperkt aantal mogelijkheden om normaal opgemerkt te worden. Er kan gezegd worden kennis loont, maar ook dan geldt wie betaalt de rekening.

Het zijn de partijen die financieel betrokken zijn aan de inkomstenkant, die rekening moeten betalen. Die rekening van die interventie gaat er in dit geval dus alleen komen als de maatschappelijke druk zo groot wordt dat men er niet om heen kan of als één van de stakeholders een duurzaam verdienmodel op tafel kan leggen.