Het mondkapje

Het mondkapje heeft veel stof doen opwaaien. Het blijft overigens opmerkelijk dat iets dat waarschijnlijk in strijd is met de wet zonder enige toetsing wordt opgelegd. Daarnaast kan het mondkapje risico’s opleveren bij de drager. Dit kan met name schadelijk zijn voor kwetsbare groepen. Daarnaast is er in de meeste onderzoeken weinig tot geen bewijs dat de mondmaskers enig nut hebben.

Beleid

Om het beleid te rechtvaardigen is men massaal gaan testen. Want het aantal mensen dat opgenomen is voor COVID-19 bedroeg in de periode van 22 juli t/m 28 juli 2020 23 mensen. Daarnaast zijn er in de periode 22 juli t/m 28 juli 2020 9 laboratorium-bevestigde COVID -!9 patiënten als overleden gemeld. Dat is ene stijging van 2 met de week ervoor. Dit laat alles laat zien dat COVID-19 een probleem is, maar moet daar alles voor wijken. blijft een legitieme vraag. Gaan we niet te ver door als we aan de hand van deze cijfers onze samenleving ernstige schade toebrengen.  Cijfers zijn nog niet bekend maar meer suïcide valt na een crisis niet uit te sluiten, dat zie je namelijk na iedere crisis

Opmerkelijk

Het is bij zonder dat een burgemeesters die handelen in strijd met de wet en de volksgezondheid van haar burgers in gevaar brengen dit zomaar kan doen. Het klikt ook niet Nederlands en het wordt nog opmerkelijker als men bedenkt dat men als gemeente de mondkapjes gratis wil gaan uitdelen. De Amsterdammer zal de rekening gepresenteerd krijgen, omdat een burgemeester politiek wil bedrijven in plaats van besturen.

Lokaal bestuur

Lokale bestuurders nemen met het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje een risico, want men weet niet of het een veilig beschermingsmiddel is en de overheid weet ook niet of je door het dragen van een mondkapje anderen in gevaar brengt. Wat men wel moet weten is dat men mensen in gevaar kan brengen. Moet hier niet gelden voorkomen is beter dan genezen. Dat roept natuurlijk vragen op. Artikel 10 en Artikel 11 van onze Grondwet zijn hierover duidelijk. In deze artikelen staat o.a. het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt een enkele uitzondering daargelaten.

Mondkapjesplicht

Een #mondkapjesplicht is ook in strijd met artikel 3 van het EVRM (Europese Verdrag voor Rechten van de Mens) Dit artikel stelt dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Als men dit bij een mondkapje ervaart kan men hier een beroep op doen. Dit zegt onder andere hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Ook kan men niet zomaar op grote schaal medische hulpmiddelen gaan uitdelen. Daar zijn regels voor.

Grondwet
De Nederlandse Grodwet

Medische hulpmiddelen

Alle medische hulpmiddelen en IVD’s moeten voldoen aan de algemene en prestatie-eisen in de Europese regelgeving. Dit betekent onder andere dat de fabrikant het product moet testen in een laboratorium of het veilig is. Daarnaast moet een fabrikant onderzoek doen met proefpersonen of het product werkt zoals bedoelt. Dit wordt klinisch onderzoek genoemd. De uitkomsten van deze onderzoeken worden beschreven in een dossier. In dit dossier staan ook alle technische specificaties van het product. 

Schijnveiligheid

Daarnaast is er überhaupt geen consensus of een niet medisch mondkapje bescherming biedt tegen dit virus. Sommigen zeggen dat het werkt en anderen zeggen dat het schadelijk is. Ook Jaap van Dissel naast hoogleraar ook directeur van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ziet geen reden om het niet medische mondkapje te verplichten. Her Outbreak Managementteam (OMT) zegt dat het bijdraagt aan schijnveiligheid. Dat afstand houden van andere mensen, handen wassen en andere hygiënemaatregelen waarschijnlijk effectiever zijn. Ook thuisisolatie van mensen met gezondheidsklachten wordt aanbevolen als middel in de strijd tegen het virus

Het niet medische mondkapje
Het niet medische mondkapje

Het is dan ook opmerkelijk dat sommige burgemeesters het niet medische mondkapje verplicht willen stellen met een noodverordening. Een aantal mensen vinden dat een aantal mensen het spoor bijster is.  Het zal hen niet verbazen als de volgende stap het verplicht volgen van een cursus om een mondkapjescertificaat te halen is. Wanneer met zakt voor dit examen mag men niet meer naar buiten.     

“Is dat niet wat overdreven en slaat men niet een beetje door. Minister De Jonge spoort toch aan tot experimenteren ” is een eerste en begrijpelijke reactie, maar als je je verdiept in de risico’s enerzijds en anderzijds aan de verplichtingen waaraan een #mondkapje in Nederland moeten voldoen dan kan er maar één conclusie zijn en dat is dat de niet medische mondkapjes direct uit de handel moeten worden gehaald, vervolgens duidelijk aangeven dat het niet medisch mondkapje gezondheidsrisico’s met zich meebrengt of dat men aantoont dat er geen gevaar is.

Betrouwbare informatie

Relevante informatie en een betrouwbare bijsluiter met vermelding van mogelijke bijwerkingen zijn essentieel voordat een overheid het dragen van een mondkapje verplicht stelt. Is het minste wat je van een bestuurder kunt verwachtten. Ook kunt je afvragen wat het nut is van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM in de discussie van het medische nut of de risico van het dragen van een mondkapje als de Minister adviseert om her en der maar wat te gaan experimenteren met mondkapjes. Dit klinkt bizar als je de lijst van klachten hoort van lichte hoofdpijn, luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels), tot aan ernstige levensbedreigende complicaties bij veel mensen.

Wat zuurstoftekort kan doen met de hersenen
Risico bij zuurstoftekort hersenen

Gevaar

Daarnaast is er ook het gevaar goed sluitende maskers. Als men besmet is en men gedurende meerdere uren als het virus steeds opnieuw in ademt zal de concentratie van het virus in de longen en neus passages toenemen. Dit heeft dan weer een negatief effect op het immuunsysteem. Hierdoor zorgt een mondmasker voor een verhoogd risico op infecties. We refereren hier aan de Ierse professor Cahill die zegt dat mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt. Dat daardoor het immuunsysteem onder druk wordt gezet. De latent aanwezige virussen, inclusief corona, zullen hierdoor opnieuw naar boven komen. Voeding, vitamines (en zo min mogelijk stress) houden je afweersysteem op peil zijn in zijn ogen belangrijker.

De tijd zal het leren

We zullen de komende tijd zien wat de maatregelen van burgemeesters, zoals het mondkapje teweeg zullen brengen. Of het bij zal dragen aan terugdringen van het virus weet niemand.