Ouderen blijven slikken

Jaarlijks meer ouderen dood aan het verkeerd medicijnengebruik dan door het verkeer. Ook in Den Haag doet de Tullock paradox het beter dan de Cudos-norm.

Wat vindt Den Haag van ouderen

Aandacht voor Medische Bijsluiter betwijfelt of bij Kamerleden het besef leeft dat het goed en gepast gebruik van medicijnen gecompliceerd is en daardoor vaak ook heel moeilijk. Vaak horen wij politici roepen dat zij het belangrijk vinden.Dat klikt goed, maar het onderwerp staat laag, heel laag op de agenda. Zij kunnen er niks aan doen dat de lobby het heeft overgenomen. Ook in Den Haag doet de Tullock paradox het beter dan de Cudos-norm.

Hulpmiddelen voor ouderen

Natuurlijk is het goed dat er veel tijd en geld wordt besteed aan veiligheid in het verkeer. Jaarlijks overlijden er ongeveer 600 mensen (waarvan ongeveer 40 % 65 + bron: VVN)  in het verkeer en iedere dode minder is winst, maar dat moet ook gelden voor de ouderen die onnodig overlijden door verkeerd medicijnengebruik.Wij doen een beroep op Jesse Klaver om met Henk Grol hand in hand mee te doen met ons initiatief ( #healthdealAvMB met de nieuwe Edith) om de begrijpelijkheid van de  medische informatie in het algemeen en de medische bijsluiter in het bijzonder te verbeteren.

Het kan veel beter voor onze ouderen

Betere zorg tegen lagere kosten en een zeer welkom hulpmiddel voor onze ouderen, als zij niet aanschuift horen wij Geert Wilders al roepen:  “Wel tijd om naar Griekenland te gaan en daar huizen en uitkeringen aan te bieden en geen cent om  onze ouderen, bij wie ondersteuning bij medicatie letterlijk van levensbelang is”.  Ook doen wij een beroep op Geert Wilders die zegt op te komen voor de ouderen en Emiel Roemer die de zorg wil verbeteren en Alexander Pechtold die wij ook willen zien juichen als het ICF wordt uitgebreid. De nieuw Big Four , Marc, Sybrand, Alexander en Gert-Jan mogen niet ontbreken. Ook links onder leiding van Jesse, Emiel en Lodewijk zijn van harte welkom. Denk is welkom als ze niet gaan Zwarte Pieten. Marianne Thieme is welkom, maar mag niet klagen, want op geen enkel dierengeneesmiddel is een bijwerking gemeld. Baudet schuif aan, grijp die kans om penvoerder te worden bij het bestrijden van een world wide problem.