E-Health: Het ei van Columbus

Er kan steeds meer met e-health in de zorg. Een goede zaak, vindt ook de Nederlandse Zorgautoriteit, als de zorg hierdoor beter en betaalbaarder wordt. Ook binnen de huidige bekostiging kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars al afspraken maken over. De NZa heeft in de ‘Wegwijzer bekostiging e-health’ in kaart gebracht wat er mogelijk is.

Niet meer te stoppen

E-Health was in 1999 een nieuwe term. Zorg die wordt ondersteund door elektronische processen en communicatie. Apparaten in plaats van de handen aan het bed. E-Health heeft een gestage groei gekend. Deze zijn overigens onevenredig gering vergeleken bij de opmars van M-Health toepassingen in de gezondheidszorg met gebruik van mobiele telefoons. Bij de ontwikkeling van applicaties wordt veelal gebruik gemaakt van open sources. Het is daarom belangrijk dat bij het deze ontwikkelingen ruim aandacht wordt besteed aan cyber-veiligheid en regelgeving.

Oog hebben voor ontwikkelingen in dunbevolkte landen als Australië en Canada staat bij Aandacht voor Medische Bijsluiter (AvMB) hoog op de agenda, om te zorgen dat kansen en bestaande mogelijkheden optimaal worden benut. Het aanbieden en beoordelen van Apps hoort hier zeker bij.

Gemak dient de mens

E-health kan de zorg voor patiënten makkelijker en beter toegankelijk maken. Zo kan de huisarts een opname maken van een huidafwijking bij een patiënt en die via een meekijk-consult voorleggen aan de dermatoloog. Dat scheelt de patiënt een apart bezoek aan het ziekenhuis. Of denk aan games voor logopedie, waarmee kinderen thuis kunnen oefenen.

Er zijn al wel mogelijkheden voor e-health in de bekostiging maar deze verschillen per sector. In de Wegwijzer Bekostiging e-health biedt de NZa een handreiking aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars die onderhandelen over de zorginkoop.

Met het overzicht wil de NZa stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over e-health in het belang van de burger. Bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. “De publicatie is een eerste stap. We willen toe naar een bekostiging die e-health faciliteert en stimuleert. We gaan daar verdere stappen in zetten”.Is de krachtige taal die de NZA laat horen.

Het orgaan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, opgericht oktober 2006 . De NZa houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars.

“Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor maken we regels en houden we toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Laat de NZA op haar op haar site weten.

  • Bron: NZA / 29 september 2017