Het hele plaatje

Ook in uitzonderlijke tijden is het belangrijk een blik op de toekomst te hebben. De huidige crisis ten gevolge van het Coronavirus COVID-19 laat wereldwijd diepe sporen na in onze samenleving en het juiste recept hebben wij helaas nog niet om dit virus succesvol te bestrijden.

Onze vereniging kreeg het verzoek aandacht te besteden aan de problemen die het uitvallen van onderwijs inhoudt voor mensen die nu al te kampen hebben met een achterstand.

AvBM

Als vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter (AvMB) begrijpen wij dat onze bijdrage in deze bescheiden is maar niet veel afwijkt van onze missie. Als kwetsbare kinderen/jongeren geen onderwijs kunnen volgen, betaalt dit zich later negatief uit. Wij vinden het daarom belangrijk dat de middelen die beschikbaar zijn onder de aandacht worden gebracht, iets als Aandacht voor Beschikbare Middelen.

Concept Positieve Gezondheid ook in uitzonderlijke tijden

Positieve Gezondheid