Winst is geen vies woord

Wat is waarde van winst ? “Want als je denkt ik ben verslagen is de nederlaag nabij” is een deel van de tekst van een gedicht dat op mijn studeerkamer hangt. Naast mijn werk, besteed ik dan ook tijd aan een aantal maatschappelijke initiatieven. Deze betrokkenheid is mede ingegeven vanuit mijn persoonlijke geschiedenis. In 1997 raakte ik tijdens een potje voetbal met vrienden in coma en moest vervolgens intensief revalideren. Door niet te stil te staan bij de beperkingen, maar te werken aan de mogelijkheden, kon ik binnen een jaar weer voor de 100% aan de slag.

Dit is mij gelukt met de hulp van mijn omgeving die oog had voor de (technische) hulpmiddelen die beschikbaar waren. Een ieder die wij in onze stad opgeven zal niet meer bijdragen. Dat kost onze stad een vermogen. Er valt dus winst te behalen voor onze stad als iedereen die wil werken de mogelijkheid krijgt om te werken. Vanuit dit perspectief ben ik gestart met een initiatief, Lucris TV op Salto met Amsterdam als startpunt. Niet bang te zijn voor de problemen, ik noem het uitdagingen, die op ons afkomen.

Technologische ontwikkelingen

Wij worden door meer welvaart en technologische ontwikkelingen ouder en ouder en dikwijls met meerdere chronische ziekten. Je hoeft dan ook geen geleerde te zijn om tot de conclusie te komen dat als er geen keuzes worden gemaakt en besluiten worden genomen ons hoogwaardige welvaartsstaat onbetaalbaar wordt.

Doodzonde

Het is dan ook doodzonde dat er op dit moment ontzettend veel kansen onbenut blijven om “onze samenleving” verder te verbeteren. Dikwijls is er geen match tussen vraag en aanbod. IK denk met het programma niet het ei van Columbus in handen te hebben, maar wel een innovatief programma dat uiteindelijk niet alleen in Nederland kan worden uitgerold, maar ook internationaal kansen biedt om op deelgebieden structurele en betaalbare oplossingen te bieden. Dat zorgt voor meer werk, meer welzijn en lagere collectieve uitgaven . Wie wil dat niet?