020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl

De Vlogsluiter

De Vlogsluiter is een niet alledaags initiatief van Aandacht voor Medische Bijsluiter. Wij zeggen nee tegen hufterigheid en ja tegen inspirerende initiatieven. De afgelopen jaren hebben we steeds vaker gezien dat asociaal gedrag  tegenwoordig meer  norm dan uitzondering is. Dit is een bizarre gedachte voor de gemiddelde Nederlander. Medicijngebruik hoort hoog op de agenda

Alexander Grassi: Het moet in de zorg niet gaan om geld maar, om winst voor de patiënt. Kosten zijn de bijzaak, welzijn is de hoofdzaak. Ik zie u fronzen. eening econoom die zegt dat geld geen rol mag spelen, Ja dat kan. Dat kan, maar alleen als men zich houdt aan de Cudos norm ,  fair play is de basis voor maatschappelijke vooruiitgang. Dit is dan ook geen oproep voor aandacht, maar één voor gezond verstand. Wakker worden mensen, 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Begrijpelijke en toeganklijke medische informatie beschikbaar voor iedereen. Een filmpje, animatie of vlog doet vaak wonderen om de begrijpelijkheid te verbeteren. Wij weten dat er prachtige projecten en initiatieven zijn om dit te bereiken.Laat dan ook zien waar je mee bezig bent en stuur ons een kort filmpje van jouw idee hoe het ook kan, zodat wij er aandacht aan kunnen besteden. Het maakt niet uit in welke fase je zit.

Ik heb geen camera

Als je geen filmpje hebt is dat geen probleem onze vloggers komen dan graag naar je toe, maar je kunt natuurlijk ook een foto of een tekening opsturen als teken van steun aan ons initatief. Wacht niet langer en doe mee. Stuur een bericht naar  alexander@medischebijsluiter.nl

Hulpmiddelen voorkomen bijwerkingen

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen bijwerkingen voorkomen. Dit kan dan ook zorgen voor beter en minder medicijnengebruik.Medicijnengebruik is moeilijk. Het gebruik van hulpmiddelen als dat nodig is, lijkt dan ook een logische keuze. Zeker als je naar de cijfers kijkt.

De cijfers

Jaarlijks belanden er in Nederland duizenden mensen onnodig in het ziekenhuis en gaan zelfs er vele honderden mensen onnodig dood. Door verkeerd medicijnengebruik. Er zijn diverse hulpmiddelen die deze aantallen sterk kunnen brengen. Naast het leed is het ook een enorme kostenpost. Wereldwijd kost het de samenleving miljarden. Miljarden die we ook kunnen gebruiken voor het welzijn van onze ouderen en de opleidingen van onze kinderen.

Wetgeving

Dikwijls hoor hoor je diverse partijen en instanties zeggen: ” maar we hebben toch te maken met richtlijnen en protocollen. Die zijn er toch niet voor niets.” Dan zeggen wij de wet en internationale verdragen bieden kansen genoeg. Waarom duurt het dan zo lang? Al In 1998 is er door het Europese parlement vastgelegd dat demedische bijsluiter voor alle gebruikers begrijpelijk moet zijn. Dit is de Guideline on Readability of the Patient Information Leaflet. (PIL). De regels zijn voor alle Europese landen gelijk en uiteraard vertaald naar elke specifieke taal in de EU. In Nederland is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verantwoordelijk voor debegrijpelijkheid van de bijsluiter.

Oplossingen

De huidige bijsluiter afschaffen is lastig, omdat dit een juridisch document is en moet voldoen aan Europese regels. „Misschien moet je er een uitlegdocument bij doen”, zegt De Boer. „Daarin kan dan beknopt worden gemeld wat de echte bijwerkingen zijn. En wat de te verwachten baten zijn.” Bron NRC

Hulpmiddelen

Conclusie

Hulpmiddelen kunnen bijdragen aan beter medicijnengebruik. Beter medicijnengebruik kan veel geld opleveren. Geld dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderwijs voor onze kinderen en betere zorg voor onze ouderen. Aandacht voor Medische Bijsluiter doet graag in samenwerking met Jochem Galema van Contour IDS een voorzet. Laagdrempelig en toegankelijk zijn de hulpmiddelen die wij voor ogen hebben, waaronder het medicijndoosje .

Dierlijke trekjes bij politicus

Gelijkenis tussen de struisvogel en de politicus

Het is voor Aandacht voor Medische Bijsluiter belangrijk te weten welk dier in een politicus schuil gaat, om te analyseren wanneer men de kop , als we komen met de boodschap dat er nu echt iets moet worden gedaan aan de begrijpelijkheid van de medische bijsluiter, in het zand steekt, omdat anders het doel; medische informatie begrijpelijk voor de gebruiker nooit wordt bereikt.

In vervolg op de krokodillentraan bestaat echt, is het ditmaal de struisvogel.

De struisvolgel, een traditioneel politiek dier dat zich vooral van de volgende drie strategieën bedient, wanneer hij of zij wordt aangevallen.

–       hard weg rennen (snelheden tot 70 kilometer per uur)

–       trappen ( van breken mensenbeen tot buigen van ijzeren staven

–       zich “verbergen” (in het broedseizoen legt zij haar kop en hals plat op de grond in een kuil van zand en stof.)

Mogelijk hebben waarnemingen van de verstop-in-een-kuil-strategie geleidt tot de gedachte, dat een struisvogel zijn kop in het zand steekt bij gevaar, terwijl het net zo goed kan zijn dat zij haar plan uitbroedt. De Romeinse denker Plinius de oudere geboren in de 1e eeuw na christus beschreef dit gedrag, het verstoppen van de kop in het zand voor het eerst.

Het is opmerkelijk dat oneliners, fastfood slogans, ontkennen en het citeren van die turbotaal de standaard zijn geworden in de politieke arena en zo goed samengaan met struisvogelpolitiek.

Het is nog niet zo lang geleden dat  Wouter Bos diep door het stof moest. Hij opperde dat men misschien moest denken aan het verhogen van de AOW-leeftijd, en door die woorden vervolgens persoonlijk  verantwoordelijk werd gesteld voor de afbraak van ons sociale stelsel in de ogen van zijn politieke tegenstanders.

Tegenwoordig is dit een gepasseerd station en gaan er zelf stemmen op om deze regeling, die al bij invoering door de bedenkers, Drees en Suurhoff als niet eeuwig houdbaar werd beschouwd. Volledig af schaffen is vandaag te lezen in een artikel van Annemarie van Gaal in de Telegraaf.

De waarde van een mensenleven uitdrukken in geld is in Nederland dan ook voorlopig nog linke soep. In Nederland mag geld geen rol spelen in de zorg. Voor iedereen moet er altijd en overal business class care zijn en juist dat zorgt ervoor om in de woorden van de populist te spreken voor de “afbraak van die zorg”.

Een politicus die de vraag durft te stellen of bepaalde medicijnen of behandelingen wel in het basispakket thuishoren, of dat het medicijn eerst moet bewijzen dat daadwerkelijk resultaat oplevert, kiest voor politieke zelfmoord.

Dat hij zijn mening baseert op een onderzoek, van het Britsch medical journal uit 2012, dat vraagtekens dienen te worden gezet bij de positieve werking van veel medicijnen wordt ter kennisgeving aangenomen.

Beerslijsten die aangeven dat wisselwerking van medicijnen ernstige gevolgen kunnen hebben. Worden onder hoongelach afgedaan met een interruptie in de zin van “u ziet altijd beren op de weg.”

In het media en data tijdperk waarin we leven is dit even begrijpelijk als zorgelijk, omdat doelmatigheid en zinnige zorg op deze manier het stempel zakkenvullers, barbaars en onmenselijk krijgt.

Het is niet te hopen dat voor Wouter Bos dat Emile Roemer tijdens zijn opfriscursus Engels, ter voorbereiding van de komende verkiezingen, niet het woord Qualy (quality adjusted life year = extra levensjaar in goede gezondheid) tegen acceptabele kosten onder zijn neus gedrukt heeft gekregen, want dan zal hij tijdens het 1e debat niet schromen te zeggen dat hij het onbegrijpelijk vindt dat de heer Bos na het afbreken van onze verzorgingsstaat ook nog eens een leven in geld durft uit te drukken, terwijl en dan komen de stokpaardjes, minder bureaucratie en geen managers in de zorg ervoor kunnen zorgen dat de miljoenen als rijpe appelen van de boom kunnen vallen.

Terwijl ieder weldenkend mens weet dat we er rekening mee moet houden dat onze zorg duurder wordt.

Keuze voor de politiek of dilemma voor de zorg

Nieuwe technologie zorgt ervoor dat we langer kunnen leven, ook met meerdere chronische ziekten, maar waardoor we ook langer kunnen doorwerken wat bij de ene groep als reactie geeft, dat werk is er niet en bij andere groep, gelukkig kun je nu weer meedoen met een beperking. Dat kan echter alleen als we niet weglopen voor beren op de weg.

Rentseeking rules the world

Rentseeking rules the world

“Rent seeking spoils the market, maar het is meer dan dat: Rent seeking rules the world”. De Amerikaanse econoom, Gordon Tullock, ontwikkelde een theorie gekoppeld aan het verschijnsel rent seeking. Er is sprake van rent seeking  als een grote instelling of een groot bedrijf  haar financiële positie gebruikt om te lobbyen bij politici om legitimiteit te creëren voor hun werkzaamheden die hun winsten vergroten.

Dit kan leiden tot een moral hazard (moreel wangedrag) wanneer politici besluiten nemen gebaseerd op informatie van de lobby in plaats van de effectiviteit van het beleid. Tevens formuleerde Tullock een paradox die zijn naam mee kreeg. De Tullock paradox laat zien hoe schadelijk rent-seeking is. In grote lijnen rent-seekers geven een beloning die lager is dan wat ze er voor terug krijgen.

Wie betaalt de rekening

Als voorbeeld nemen we een rent-seeker die hoopt op toelating van een bepaald medicijn. Een medicijn dat wereldwijd miljarden euro’s kan opbrengen indien toegalaten, hoeft dan wanneer de betreffende politicus ervoor openstaat slechts een fractie van dat bedrag vrij te maken om deze in een richting te sturen. Een niet eerlijke markt is dodelijk voor iedere vooruitgang. Wij stellen dan ook voor de CUDOS norm als uitgangspunt te nemen.

Onze zorg is onnodig duur. Deels komt dit door rentseeking. Lobbyisten lopen in Nederland bijvoorbeeld daags na verkiezingen de deur plat bij de nieuwe, maar ook de oude  kamerleden om hen vol te proppen met dikke rapporten die vooral het belang van de klant van de betreffende lobbyist onder de aandacht moet brengen. Kolencentrales, windmolens en winkels dicht op zondag winnen het van veilig en gepast medicijnengebruik.Tel uit je winst.

Het blijft een groot raadsel

Dit is echt geen jammerzang, maar waarom staat begrijpelijke informatie niet op de agenda? Waarom moet ook het College voor de Rechten van de Mens op onze schriftelijke vragen,als antwoord geven:  “Het is wetgeving. Dat ligt in Den Haag”. Dat is erg  jammer voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Ondanks de veleschrijnende gevallen hebben de politici andere prioriteiten en geen oog voor de wetten die zie zelf hebben gemaakt en waarmee zij zelf hebben ingestemd.

Een ABC-tje

Aap Noot Mies oplossingen, zoals de onze, raken dan ook volledig ondergesneeuwd. Kamerleden die geen gehoor geven aan de lobby krijgen het zwaar. Kolencentrales, windmolens en winkels dicht op zondag winnen het van veilig en gepast medicijnengebruik. Tel uit je winst.