020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog > Overige Artikelen > Steentje Bijdragen

Doe mee aan een uniek initiatief.

Om gehoord te worden in Den Haag hebben wij uw steun nodig.
Alleen dan kunnen wij het verschil maken.

Word lid na dit fragment

Steentje Bijdragen

Bij subsidie denkt u natuurlijk direct aan geld en middelen ter beschikking te stellen. Deels is dit ook bij Aandacht voor Medische Bijsluiter het geval. Dit kan voor u een reden zijn om direct af te haken. Dit kunnen wij volledig begrijpen en nemen u dat niet kwalijk.

U betaalt uw premie, u betaalt uw polis, u betaalt uw eigen risico, u betaalt uw eigen bijdrage en geeft zo nu en dan wat uit aan kleine dingetjes bij de drogist. Als u dit voor alle Nederlanders bij elkaar optelt spreken we volgens het CBS over een kleine € 100 miljard per jaar. Voor een gezin met 2 kinderen is dat meer  € 23.000 per jaar. Veel gezinnen hebben een inkomen dat lager is dan die € 23.000.

Zorg is niet gratis, het kost geld en als wij het geld aan zorg uitgeven kunnen wij het niet aan iets anders uitgeven.

Ieder weldenkend mens beseft inmiddels wel dat het huidige beleid om ons zorgstel (toegankelijk en betaalbaar te houden) ten dode is opgeschreven, als wij het roer niet draconisch omgooien. Uitstel door te zeggen de economie lekker draait en nu de zorgkosten even minder stijgen dan het BNP kunnen er weer miljarden naar de zorg. Deze simpele aanname doet het goed in de media, maar is op termijn catastrofaal voor uw portemonnee.

Er blijft de noodzaak iets te doen. Dit biedt dit natuurlijk ook kansen. Kans om eens kritisch te kijken wat wel en wat niet werkt in de zorg. Wij hebben het dan niet over het eigen risico met een paar euro per maand te verlagen of te verhogen. De pijnlijke conclusie kan dan zijn dat er heel veel niet deugt, niet werkt, veel beter kan. In een verzuilde omgeving, waar de lobby middels rentseeking regeert zal zolang.

Vanuit dit perspectief zijn wij een initiatief gestart dat niet zozeer wil bezuinigen op de zorg, want als dat dure medicijn of die speciale behandeling ervoor kan zorgen dat u zelf of een dierbare van u aangenaam kan leven dan zijn wij de eerste die dit zullen toejuichen.

Iedereen die denkt hier zijn steentje aan bij te kunnen dragen is welkom.

Korte toelichtig

De initiatiefnemers staan open voor ieder idee kennen maar merkten dat er in de grote steden veel sociale achterstand is die binnen het reguliere circuit niet kan worden opgelost omdat er teveel vanuit de indicatiestelling wordt gewerkt, wat goed werkt bij grote groepen, maar deze one size fits all sluit niet aan in bij de mensen met multi-problematiek in combinatie met een gebrek aan sociale cohesie

Dit zorgt voor onnodige verspilling en extra hoge zorg- en welzijnskosten.

Vele plekken komen in Nederland, maar er is gekozen voor Amsterdam Nieuw-West omdat hier duidelijk wordt dat vooral ouderen, niet-westerse Allochtonen en laagopgeleiden een groot beroep doen op zorg en welzijnsvoorzieningen, waarbij ze het juiste loket vaak moeilijk of niet weten te vinden, waardoor er vervolgens vaak geen vooruitgang/ verbetering wordt geboekt in hun situatie,

Meer aandacht (tijd) vanuit het professionele (medische ) circuit kan significante verbeteringen opleveren van de health literacy ( Gezondheidsvaardigheden) bij deze groepen. Hier zien wij een rol en kansen voor de VVD.

Mensen met een medische opleiding die nu om wat voor reden langs de kant staan (conflict /formatieplaatsen etc.) kunnen direct aan de slag. Tevens kan het risico dat de accreditatie vervalt hiermee voorkomen en ook voor de mensen met lage gezondheidsvaardigheden ontstaan mogelijkheden.

Dit is wat ons ertoe bracht om contact met u te zoeken. Het uitgangspunt is dat mensen met een medische opleiding niet langs de kant komen te staan. Het aantal mensen met een medische opleiding dat langs de kant staat is relatief klein ten opzichte andere groepen en lijkt daardoor een overzichtelijk probleem, maar iedere medisch specialist die zijn vak niet meer kan uitoefenen zorgt voor onnodige maatschappelijke kosten en voorkomt de winst die hij kan opleveren binnen een project als Aandacht voor Medische Bijsluiter.

Ons uitgangspunt is dat de resultaten gemeten moeten kunnen worden om op die manier een voor andere gebieden in de stad en andere delen van het land een eenvoudig te kopiëren formule wordt gerealiseerd.

Binnen het huidige systeem heeft de behandelende zorgverlener weinig tijd voor de vitamine benadering en moet hij zich vooral beroepen op de aspirinebehandeling. Het ontbreken van heeft vooral negatieve gevolgen voor het behandelen en “genezen” van chronisch zieken, vooral ouderen, die vaak aan verschillende aandoeningen lijden, die elkaar beïnvloeden. Een suikerziekte, die de lichaamsspieren verzwakt.

Daarom gingen we op zoek naar een “verzorgingsmodel” dat – evenals het beleid van de regering – uit gaat van toename van het aantal chronisch zieken, waarbij  vooral de ouderen meer aandacht gaan krijgen.

Hier zien wij een rol voor mensen die “tijd, maar vooral kennis hebben om aan dit project mee te werken, waarbij wij ons realiseren dat een dergelijke benadering binnen ons huidige stelsel  op basis van het vergoedingen systeem van de zorgverzekering onbetaalbaar is en niet kan worden opgevuld door alleen zorgprofessionals die zich verbinden aan dit initiatief.

Het is echter wel voor mensen die nu aan de kant staan een ideale mogelijkheid de aansluiting met het vak weer te krijgen of te behouden.

2 Comments

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.