020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog > Wetgeving > Wie betaalt de rekening

Wie betaalt de rekening

Wie betaalt de rekening

Going Dutch of het solidariteitsbeginsel, wie het weet mag het zeggen. Klagen dat het vroeger met het Ziekenfonds alles beter was, is grote onzin.

Geluiden als: 57 % zijn de premies gestegen sinds de intreding van het nieuwe stelsel. Deze premies dienen bij te dragen aan de kosten van de zorg. Deze premies staan los van ontwikkelingen in de WLZ (voormalige AWBZ).

We worden ouder en dat gaat geld kosten. Heel veel geld!, of kunnen we het tij nog keren?

Vorig jaar is € 96,1 miljard  uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is meer dan in 2015, een jaar dat sinds tijden een kleine daling in de kosten had laten zien .

De uitgaven aan ouderenzorg zijn fors gestegen: ruim 10 %. Ook de uitgaven vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg namen sterk toe. Berichten vanuit Den Haag dat werk wordt gemaakt met het verlagen van de kosten ten spijt.

Per hoofd van de bevolking bedroegen de uitgaven € 5.535  in 2012, tegen € 5.355  in 2011. Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) blijven dus stijgen en bedragen nu ongeveer 15 % van dat BNP.

Met een gemiddeld inkomen van ongeveer € 27.000 bruto komt dit neer op meer dan 20 % voor de alleenstaande 65+ -er. Voor diezelfde senior zonder een aanvullend pensioen zijn de cijfers nog dramatischer. Een kleine  rekensom  leert ons met de cijfers van dat zelfde CBS  dat er iets moetgebeuren.

 

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.