020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Berichten door: admin
leren zwemmen

Een gemiste kans om artikel 22 niet van stal te halen. Lees verder: Artikel 22 van de Grondwet draagt de overheid op om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Een medische bijsluiter is in onze ogen meer een disclaimer dan een informer.

Resultaal

Dit zorgt voor onnodige ziekenhuisopnamen / doden en onnodige zorgkosten. Een overheid dient hier als het kan en binnen redelijke grenzen valt hieraan mee te werken. Technologische ontwikkelen van de laatste jaren biedt deze mogelijk.

Het CBG

Wetgeving is echter achtergebleven om hierop in te spelen. In Nederland voert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de regie omtrent medicijnen. Zij heeft de sleutel tot de oplossing in haar handen door bestaande technologie toe te staan ter bevordering van goed en veilig gebruik van medicijnen.

Haar medewerking, misschien zelfs penvoerder schap. Quality Review of Documents (QRD) , Farmacotherapeutisch kompas van het Zorg Instituut Nederland ( ZIN) in combinatie met de technologische oplossing die wij voor ogen hebben kan een deel van het probleem oplossen, maar dan moeten wij wel de toestemming krijgen een aantal medische bijsluiters te ontwikkelen in samenwerking (niet nationaal maar in samenwerking met organisties als   EUPATI en de EMA. Dit gaat niet lukken als het CBG met een paar kleine organisaties gaan knutslen aan enkele bijsluiter. Dit wordt dan weer een projectje met wat folders, maar dit is geen recept voor de toekomst

Gebrek aanlef

Het lijkt dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen niet kan of durft haar verantwoordelijkheid te nemen en zich beperkt tot cosmetische verbeteringen. De folder ‘Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen is wederom een bewijs dat slechts enkeling wordt gehoord bij het samenstellen van iets dat mondiaal  moet worden geregeld.

Welke jurist heeft gevoel voor recht en helpt Aandacht voor Medische Bijsluiter in haar missie?

Waarom accepteren we verkeerd medicijngebruik

Verkeerd medicijngebruik is verloren geld. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks voor vele sterfgevallen. Ook zijn er vermijdbare ziekenhuisopnamen. Daarnaast kost het onze samenleving miljoenen. Wereldwijd waarschijnlijk miljarden. Geld dat we ook kunnen gebruiken voor het schoolzwemmen van onze kinderen.

Mijn oplossing

Dat bracht mij op het idee voor ‘app noot mies’.  Voorzie bijsluiters van beeld en geluid. Op deze manier kunnen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de vaak lastige uitleg ook begrijpen. Door middel van geluid in de bijsluiter van het medicijndoosje en later wellicht met een Aap Noot Mies Bord kunnen we dit probleem aanpakken.  Voor een deel misschien de wereld uit helpen.” Dat klinkt goed, niet waar.

Hoe het begon. ONZW beste zorg idee van Nederland

De krant van gisteren

Hoe het begon is inmiddels oud nieuws. Alexander Grassi wilde wat publiciteit voor zijn bedrijf Zorg Avies Amsterdam, voor al uw niet medische klachten, want die zorgen voor heel veel hoofdpijn en andere klachten. Zijn oproep voorzie medische informatie van beeld en geluid klok simpel. In de praktijk blijkt het een stuk lastiger. In gesprek met Piet, nee geen zwarte Piet, maar Piet Paulsma was er de pitch Aap Noot Mies   en klaar is Kees, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig.

Vele initiatieven om de begrijpelijkheid van medische informatie te verbeteren belanden na de pilotfase in de bureaulade. De meeste initiatieven die de proeftuin ontgroeien zijn marketing gestuurd en derhalve minder geschikt om het leven van de geneesmiddelen gebruiker makkelijker te maken.

Een ander perspectief

Als we uitgaan van de gebruiker kan er meer naar de oplossing worden gewerkt. De meeste mensen slikken medicijnen namelijk niet voor hun plezier. Dit niet aangrijpen zijn gemiste kansen. Gemiste kansen omdat er door niet te kiezen voor structurele oplossingen duizenden mensen onnodig in he ziekenhuis belanden. Onno 2018 is dat natuurlijk dood zonde.

Steentje Bijdragen

Bij subsidie denkt u natuurlijk direct aan geld en middelen ter beschikking te stellen. Deels is dit ook bij Aandacht voor Medische Bijsluiter het geval. Dit kan voor u een reden zijn om direct af te haken. Dit kunnen wij volledig begrijpen en nemen u dat niet kwalijk. U...

Basispakket 2017

Wat zit er in het basispakket van de zorgverzekering? De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten ook dingen in het pakket die u misschien...