schenken middels uw testament

Schenken middels uw testament

Schenken middels uw testament en er zelf beter van worden. In een testament kunt u bijvoorbeeld aangeven wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte. Steeds vaker kiezen mensen een deel van hun vermogen te schenken aan maatschappalijke doelen en of initiatieven De gever hoopt dan dat er met zijn geld iets goeds wordt gedaan. Dat klinkt logisch.

Eénrichtingsverkeer

Toch is schenken middels uw testament meestal nog steeds éénrichtingsverkeer. U mag geld geven en verder blijft het stil, soms kriujgt u een bericht dat het goed gaat met het project, maar wat er goed gaat wordt meestal niet duidelijk. Aandacht voor Medische Bijsluiter biedt u nu de kans te schenken middels uw testament met een fonds op naam op naam.  Persoonlijk en geheel naar eigen keuze kun u dan schenken. U kunt dan met of zonder de hulp van Aandacht voor Medische Bijsluiter een doel kiezen en dat tegen zeer lage beheerkosten. Wat u schenkt hoort namelijk bij het goede doel.

Is uw testament goed geregeld?

Door veranderingen in de wet of in uw eigen situatie is het verstandig om regelmatig te controleren of uw erfenis en testament goed geregeld zijn. De notaris is degene die een testament opstelt. Een testament is document dat door een persoon wordt opgesteld om zijn of haar nalatenschap te regelen. U kunt een executeur benoemen die zorgt voor de uitvoering van uw testament.

Nalatenschap

Iedereen heeft namelijk een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt van uw nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld de positie van uw partner of kinderen beschermen. Of uw geld aan een goed doel nalaten.

Raadpleeg altijd uw notaris is ons advies.