Personalised medicine

De aandacht voor deze zogenoemde personalised medicine (therapie op maat) is sterk in opkomst. Medicijngebruik aanpassen op kenmerken van een patiënt moet de norm worden. Steeds duidelijker wordt dat een veelvoud van factoren samen bepalen of iemand goed reageert op een medicijn of niet. Uit onderzoek van het RIVM dat het nog lastig is om de kennis te vertalen naar gebruik in de praktijk. Daarnaast is het zeer kostbaar. Dit vinden wij niet erg want voor goede zorg moet geld beschikbaar blijven. Het is dan ook jammer dat een aantal betaalbare oplossingen die op de plank liggen op dit moment geen kans krijgen zich te bewijzen. Zij missen een podium. Aandacht voor Medische Bijsluiter heeft hier iets op bedacht. Wij maken een podium in de vorm van ons programma bij Salto

Erfelijke eigenschappen

Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. Met personalised medicine worden patiënten behandeld op basis van hun unieke kenmerken, zoals erfelijke eigenschappen.

De mogelijkheden zijn er, maar in de praktijk loopt het nog niet zo’n vaart. Dat heeft onder andere te maken met de complexiteit van het onderwerp. Het is een uitdaging om op basis van individuele kenmerken te kunnen bepalen welke medicijnen goed zijn voor een patiënt. Ook moeten (huis)artsen er nog van worden overtuigd dat therapie op maat nuttig is. Verder is het vaak nog onduidelijk of het testen op een erfelijke eigenschap ook echt de behandeling verbetert. Deze hiaten belemmeren toepassing in de medische praktijk, terwijl juist ervaringen uit deze praktijk nieuwe inzichten opleveren om het gebruik van medicijnen te verbeteren. Personalised medicine kan hier een grote rol in spelen.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Met de resultaten wil het ministerie bepalen of, en zo ja op welke punten, er aandacht vanuit VWS nodig is om het gebruik van personalised medicine in de praktijk te bevorderen.

lees het volledige rapport

bron:rivm 2017

Dat alles laat zien dat er veel geld nodig is voor complexe zorg. Dit geld rücksichtslos weghalen bij welzijn of andere knelpunten in de publieke sector zorgt voor een groter beroep op uw portemonnee en /of vrijwilligers.

Accenture Innovation Awards

De Accenture Innovation Awards boden ons weer een interessant podium . Het is een podium om praktische oplossingen die een steuntje in de rug nodig hebben op weg te helpen. Wij riepen dan ook iedereen op, zet alvast in je agenda in de de 8e ronde ( periode 13 -26 september 2017) massaal te stemmen op Goede Zorg Loont . Helaas zonder succes, maar AVMB gaat door. Ook in 2018 gaan we weer meedoen.

Kansen worden niet benut

Het is toch te gek voor woorden dat onze cure is te vergelijken met een Rembrandt. Aan de andere kant begint onze care in en op veel plaatsen steeds meer begint te lijken op een voedselbank. Net niet over datum, maar het scheelt niet veel. Wiens schuld dat is maakt ons niet veel uit, wij willen dat er wordt gewerkt aan de oplossing.