Eerste Ronde Tafel

Aanleiding om een vereniging op te richten en de daaruit vloeiende “ Ronde Tafel ” die zich richt op iets dat in eerste instantie meer dan voldoende gereguleerd is, lijkt overbodig. In de praktijk blijkt helaas dat voornamelijk kwetsbare groepen niet in staat zijn aan te kloppen bij het juiste loket. Kim Putters bepleit vernieuwd sociaal contract en Aandacht voor Medische Bijsluiter is het hier volmondig mee eens.

De afgelopen jaren heeft het Nederlandse zorgstelsel diverse grote veranderingen doorgemaakt. Hierbij was marktwerking het toverwoord. Alleen zolang wij als iemand op straat ligt hem of haar zonder condities “gewoon” naar het ziekenhuis brengen zal het systeem budget gestuurd blijven.

De Praktijk

In de praktijk blijken de veranderingen een politiek instrument te zijn om meer grip te krijgen op een aantal kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de zorg. Hierbij kan worden gedacht aan uitgaven maar ook wachtlijsten. Een voordeel van ons stelsel is dat weining mensen onverzekerd zijn, maar dit heeft wel een prijs. Ons stelsel zorgt voor hogere kosten dan bij vergelijkbare landen. We zeggen dat er sprake is van marktwerking maar geven nieuwe toetreders niet de ruimte en dezelfde kansen als de huidige aanbieders.

Disruptieve innnovatie

Disruptieve innnovatie wordt als een speeltje van rechts gezien of afbraak van ons stelsel dooe links. Zo is er meestal sprake van een productieplafond waar ziekenhuizen binnen moeten blijven. Dit terwijl in een echte markt een aanbieder van excellente zorg een groter marktaandeel moet kunnen verwerven. Nu is het resultaat dat als het budget wordt overscheden  dit voor rekening van het ziekenhuis is. Gevolg wachtlijsten en goed ziekenhuizen met lege bedden.

Huidige Stelsel

Het huidig zorgstelsel is nog steeds budget gestuurd. Dit verstoort doelmatigheid in de zorg. Dit zorgt voor onnodige uitgaven en onnodig gebruik. Het vermindert de solidariteit. Het gevoel dat heerst is dat de kosten stijgen en dat de voorzieningen volledig worden uitgehold. Dit komt de solidariteit van het stelsel niet ten goed met alle negatieve gevolgen van dien.

 

Deelnemers Ronde Tafel

Uitkomsten verkenningen

Voor de partijen en instanties die ons initiatief ondersteunen om de zorg weer gezond te krijgen, levert dit waarschijnlijk veel positieve publiciteit op. Het grote probleem is en blijft delen. Dat men denkt dat er maar één taart is en dat als je iets van die taart weggegeeft dat je dan de sigaar bent.

Meer weten