word ook lid

Word ook lid.

Word ook lid is geen trucje en ook geen marketing trucje dat u angst bij u wil oproepen. Het biedt u een keuze om deel uit te gaan maken van een uniek initiatief. Het laat zien dat u iemand bent die het belangrijk vindt dat goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Het klink simpel, maar het is een enorme stap omdat u iets waar u altijd op hebt vertrouw moet loslaten.  Niet  stilstaan bij problemen , maar ze oplossen. Word ook lid is dan ook een statement. We laten deze turbo taal (window dressing ) even los en keren terug naar de basis. Hoe pakken we verspilling in ze zorg aan

Want wist u dat

Heel veel medicijnen na een tijdje niet meer werken (het principe van verslaving), maar wel veel bijwerkingen kunnen hebben die soms voor blijvende schade kunnen zorgen. Daarnaast is niet ieder mens gelijk en nieuwe medicijnen worden voordat ze de markt opkomen getest op gezonde mensen, die geen medicijnen nodig hebben. Heeft u er ooit bij stilgestaan dat heel veel medicijnen die wij gebruiken een verwantschap hebben met de chemische industrie. Er moet dan ook met aandacht gekeken worden naar bijvoorbeeld de wisselwerkingen als men meerdere medicijnen gebruikt.

De afwegingen

Is dit dan een pleidooi voor het verbieden van medicijnen, nee zeker niet. De stand der wetenschap staat niet stil en we kunnen steeds beter chronische, zelfzame, erfelijke en nog vele andere ziekten steeds beter behandelen. Medicijnen spelen daarbij een belangrijke rol. De arts is daarnaast aan zijn patiënt verplicht om met de wetenschap van nu zijn patiënt de beste zorg te geven. Besluiten dienen plaats te vinden in de spreekkamer en niet op de tekentafel.

Is dit dan een blanco cheque voor de sector, nee zeker niet, tenzij wij rentseeking toelaten. Dit verdient enige uitleg en ik kom hier later op terug.

Want er is is maar één conclusie mogelijk als wij zelf, maar nog meer onze liefbaren in een situatie komen dat een medicijn ervoor kan zorgen dat u of naaste geen pijn meer heeft of kan blijven leven en als het even meezit weer kan meedoen.Dan speelt geld geen rol. Vanuit mijn eigen situatie kan ik hierover meepraten

Word ook lid, hopelijk ook uw keuze

Zo maar een warme  avond  in augustus 1997.  Zoals gewoonlijk voetbalden we  op  met een aantal een potje voetbal. Vanuit het werk afblazen en na afloop een uurtje bij praten. Al snel ging het mis, ik stortte neer en ook al stond ik bekend om mijn schwalbes, waar de betere voetballers een moord voor doen, zag men direct. “Dit is goed mis.”  Toch zat, vanaf dat moment, ondanks  hartstilstand, in coma raken en mijn bedrijf dat de klap daardoor helaas niet heeft overleefd,  alles  mee; ons zorgstelsel, Van Campen,  de behandelende cardioloog  en andere leden van haar team hebben alles uit de kast gehaald om mijn leven te redden. Kantje boord, maar operatie geslaagd, helaas  patiënt  zwaar geestelijk getroffen.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Een kasplantje in een verzorgingshuis  was de logische diagnose en de periode dat de hersenen het zonder zuurstof hadden moeten doen was voor een jonge dertiger waarschijnlijk iets teveel van het goede. Van Campen  zag ondanks  een IQ van 80 bij de eerste testen lichtpuntjes en progressief herstel. Niet stilzitten maar aanpakken. Een intensief  revalidatie programma in Heliomare in Wijk aan Zee in plaats van permanent  verblijf in een verpleeghuis, werd de uitdaging op haar advies. Kostbaar maar negen maanden later kon ik weer aan de slag. Ik kon een nieuwe start maken. Hoe is het gelukt. In jargon wordt er dan gesproken over een interventie. Ik noem het liever een tweede kans. Medicijnengebruik is een vorm van multitasking en daar zijn wij als mens niet goed in.

Ook, nee vooral kwetsbare groepen verdienen daarom een tweede kans

Er is ook een duidelijke samenhang tussen laaggeletterdheid, lage gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid. Daarnaast speelt het vermogen tot zelfzorg en zelfmanagement een grote rol bij gezondheid. Binnen de  geschatte 29% van de bevolking met geringe gezondheidsvaardigheden, zijn laagopgeleiden, ouderen, migranten en mensen met een verstandelijke beperking sterk oververtegenwoordigd. De incidentie van ziekten zoals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en van psychische problemen, is onder deze groepen beduidend hoger dan bij andere bevolkingsgroepen. Bron: European Health Literacy Survey, Sørensen, 2011)”.

 In de gesprekken die wij met Kristina Sørensen hebben gevoerd komt duidelijk naar voren dat wij nog een lange weg te gaan hebben. Alleen al in Nederland gaat het als je uitgaat van deze cijfers om bijna 4 miljoen mensen. In een beschaafd en hoog  ontwikkeld land al Nederland is dit natuurlijk niet uit te leggen. Onze vraag aan is dan ook word ook lid.

Wat heeft dat met mij te maken

Waarom zou ik lid worden , want bij wist u dat” was bij voor u bijna het moment dat u dacht; “Ik haak af, al die cijfers, zorg gaat over mensen en niet over geld. Dit deed mee terugdenken aan een training en schrijfopdracht van Bas Mouton van Speech Republic een paar jaar geleden. Ik probeer namelijk altijd in cijfers, tabellen en statistieken te communiceren, iemand als Vilfredo  Pareto u weet wel van het Paretoprincipe, de nutscurve in de micro-econome  of te wel de 80/ 20 regel noem ik dan graag. Bas gaf mij als advies. ” Niet doen, dat is voer voor economen, vertel je verhaal”, Nou daar komt het, Richt je op de spotlight of attention. Maak gebruik van de visuele cortex, als je kiest voor een thuiswedstrijd, zul je die bijna altijd winnen. Er zal dan geen aandacht zijn voor iets anders. Dat klinkt goed, dus mensen.

Voor € 25 bent u al lid en kunt gebruik maken van alle voordelen van onze vereniging. Ook krijgt u dan de unieke sprekende mok uit ons programma Bakkie Troost met Grassi.

Bakkie Troost met Grassi

 Ik heb geen geld

Waarom die € 25 contributie per jaar? Waarom die drempel. Voor sommige mensen is € 25 heel veel geld. Dat begrijpen wij volkomen, maar die € 25 is nodig om gebruik te kunnen maken van een aantal faciliteiten. Faciliteiten  waar wij anders geen aanspraak op kunnen maken. Als u die €25 niet kunt missen,  krijgt u de mogelijkheid het bedrag te verrekenen. Wij  vinden dat iedereen die lid wil worden, ook lid moet kunnen worden. U bent overigens binnen no time in staat  de contributue te betalen. De contributie is daarom € 25 per jaar en u kunt gebruik maken van ons unieke ledenprogramma. Een schot in de roos. Sinds 1 december van dit jaar is het mogelijk uw contributie en giften ook per iDEAL over te maken op de bankrekening van Aandacht voor Medische Bijsluiter.

Uniek financieel concept

Word lid, ook financieel krijgt u er geen spijt van, want naast de fiscale voordelen die wij als ANBI hebben, biedt het lidmaatschap tal van financiële mogelijkheden. Ons geheim vertellen wij niet, maar u mag er wel aan meedoen. Er volledig van profiteren. Daar kan geen bitcoin tegenop. Naast het meewerken aan het verbeteren van de begrijpelijkheid van informatie in de zorg en allerlei andere knelpunten ligt er een heel pakket voor u klaar, met ander woorden: Word ook lid

Een tipje van de sluier

1) extra inkomsten

2) fiscale voordelen

3) interessante beloningen.

4) Minder doden / Minder ziekenhuisopnames / Lagere zorgkosten

5) media aandacht voor uzelf, uw organisatie of uw bedrijf.

Word ook lid na dit filmpje