uitgaven in de zorg
Inleiding financiering:  

Financiering preventieve gezondheidszorg staat helaas nog niet hoog op de agenda in Den Haag. Landen als Singapore hebben wel een agenda op dit domein. Investeren in preventie levert meer geld op dan geld uitgeven aan zorg. Dit klinkt hard maar het is een keuze om een doodlopend systeem te veranderen.

Het basispakket is een bij wet verplicht onderdeel van de zorgverzekering voor iedereen vanaf 18 jaar en woonachtig of werkzaam in Nederland. Preventieve gezondheidszorg komt om bijvoorbeeld de strijd tegen obesitas aan te gaan er maar magertjes vanaf. In de grote steden is het aantal kinderen onder de 8 jaar dat lijdt aan morbide obesitas schrikbarend, Triest dat er te weinig aan wordt gedaan.

Subsidies

ZonMW 

De organisatie, onderdeel van het ministerie van VWS heeft jaarlijks een aantal calls en programma’s waarvoor subsidies worden verleend.

Onze zorg staat voor een grote uitdagingen. De stijgende en veranderende zorgvraag, in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, vereist een andere aanpak. Ook omdat budgetten krimpen, mede door de Coronacrisis. De overheid stelt mede hierdoor diverse subsidies beschikbaar  voor multidisciplinaire (keten)samenwerking en scholing.

Europese subsidies
Ook zijn er tal van Europese subsidies. Bekijk de lopende en aangekondigde oproepen tot voorstellen, lees meer over de financieringsprogramma’s en procedures, en vraag online subsidie aan. Kijk hoe u zaken kunt doen met de Commissie en lees hoe een aanbesteding in zijn werk gaat.

Krediet 

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 

is een kredietfaciliteit  vanuit de overheid voor organisatie die binnen de reguliere voorzieningen van banken niet in aanmerking komen voor een kredietfaciliteit.
Daarnaast zijn natuurlijk tal van andere kredietmogelijkheden bij banken en andere financiële  instellingen

Fondsen 

Overzicht van fondsen
Bekende fondsen zijn bijvoorbeeld het Oranjefonds en het Nuts-Ohra fonds. Veel goede doelen of NGO hebben eigen fondsen.

Fondsen bieden initiatieven een  steuntje in de rug om projecten  op gang te brengen.

Crowdfunding

Ook wel publieksfinanciering genoemd, is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Het concept van Crowdfunding is zo oud als de weg naar Rome, maar staat zowel in Nederland als wereldwijd nog in de kinderschoenen. Toch begint door voorzichtigheid van de bancaire sector een serieuze form van financiering te worden. Aandacht voor Medische Bijsluiter is dan ook verheugd dat Alex Fair, de autoriteit op het gebied van Crowdfunding en onder andere de oprichter en Ceo van MedStart de initiatieven van onze vereniging met belangstelling volgt. 

Een uitgebreid overzicht van diverse platformen is gemaakt door het Nederlandse bedrijf Douw&Koren

Giften

U mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Wij hebben een systeem ontwikkeld dat u ook geld over houdt aan uw gift. U kunt dit geld wederom besteden aan een daar u uit te kiezen doel, maar niet weerhoudt u dit geld aan uzelf te besteden.  Aandacht voor Medische Bijsluiter heeft de ANBI Status

ANBI

Venture Capital

Durfkapitaal of risicodragend kapitaal, vaak aangeduid met het Engelse leenwoord venture capital, wordt gebruikt om ondernemingen die hoge risico’s lopen te financieren. Vaak gaat het hierbij over startende ondernemingen of projecten. Andere uitdrukkingen voor durfkapitaal zijn risicokapitaal en waagkapitaal. Ook partijen als de RABO bank spelen op deze vorm van financiering in met diverse initiatieven

Combinaties

Gestapeld financiering houdt in dat er verschillende combinatie één financiering vormen.