020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog

Doe mee aan een uniek initiatief.

Om gehoord te worden in Den Haag hebben wij uw steun nodig.
Alleen dan kunnen wij het verschil maken.

Word lid na dit fragment

Geschikt voor ieder apparaat

Aandacht voor Medische Bijsluiter heeft een oplossing ontwikkeld die het gebruik van veilig en gepast medicijnengebruik kan bevorderen. Nieuw, nu in de testfase: het geheugenbord dat wij in de 2020 willen lanceren. Mee werken aan dit initiatief; neem direct contact met ons op.

 • Betaalbaar
 • Eenvoudig in gebruik
 • Persoonlijke service
 • Innovatief
 • Gunstige condities
 • Korte Levertijd
 • Meerdere talen
 • Bonusregeling

Het Concept

Speerpunten beleidsplan 2020

Dit document beschrijft de doelstelling, van AvMB
Daarnaast de werkwijze en de personele en kwalitatieve invulling van onze vereniging.
Tevens gaan wij ook in op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als sociaal “ondernemer”, de kwantitatieve indicatoren voor onze vereniging en ook de financiën.

 • Duidelijke doelstelling
 • Faciliteren samenwerking
 • Bevorderen participatie
 • Versterken zelfredzaamheid
 • Eigen regie
 • Social return
 • Communicatie
 • Participatiepiramide
 • Samenwerking
 • Zorgstelsel
 • Actief betrokken
 • Innovatie
 • Technische ondersteuning
 • Leden Plan
 • Uniek concept
 • Laagdrempelig

Dierlijke trekjes bij politicus

Gelijkenis tussen de struisvogel en de politicus Het is voor Aandacht voor Medische Bijsluiter belangrijk te weten welk dier in een politicus schuil gaat, om te analyseren wanneer men de kop , als we komen met de boodschap dat er nu echt iets moet worden gedaan aan de begrijpelijkheid...

Steentje Bijdragen

Bij subsidie denkt u natuurlijk direct aan geld en middelen ter beschikking te stellen. Deels is dit ook bij Aandacht voor Medische Bijsluiter het geval. Dit kan voor u een reden zijn om direct af te haken. Dit kunnen wij volledig begrijpen en nemen u dat niet kwalijk. U...

Lucris

Lucris een eigentijdse oplossing, aparticipatie you name it

Lucris, aparticipatie, namen hebben we genoeg voor het nieuwe TV programma van Aandacht voor Medische Bijsluiter. Ook roepen wij het publiek op om een naam in te sturen. De naam is zoals de Romeinen als wisten een voorteken (nomen ets omen). We gaan heel laagdrempelig en toegankelijk beginnen.

Vrije geesten

Lucris is de werktitel voor het programma. Jan Troost en Alexander Grassi zoeken vrije geesten die mee willen werken aan een uniek initiatief. Het is toch te gek voor woorden dat ons zorgstelsel wel kan genezen, maar dat welzijn een soort voedselbank is geworden. Net niet over datum, maar steeds meer afhankelijk van vrijwilligers. Anno 2018 is dat onverteerbaar en onwenselijk. Samen gaan we daarom de zorg weer beter maken klijkt ambitieus. Het is ook ambitieus, maar het is haalbaar. Laaghangend fruit plukken. Dan zijn we al een eind op weg. Het project “Lucris” is een eigentijdse oplossing voor knelpunten in de samenleving. Meedoen is de maatstaf.

2018 jaar van de waarheid

Het start vanaf 14 januari 2018 en is wekelijks tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 te zien. Aparticipatie, Lucris een eigentijdse oplossing, Meedoen loont, you name it. Ons zorgstelsel is budget gestuurd. Dat is een zegen voor de cure. Dat moet zo blijven, maar dat kan alleen al onze care die steeds meer op een voedselbank begint te lijken, net niet over datum, maar steeds meer afhankelijk van liefdadigheid. Ons programma wil laten zien dat het eigenlijk doodzonde is dat allerlei goede initiatieven geen kans krijgen. Met ons programma komt er die kans.

De Locatie

Het wordt uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger bij Salto in Amsterdam aan de Piet Heinkade. Aan het programma is ook een wedstrijd verbonden. Een wedstrijd om goede intitiatieven een kans te geven hun.  Dit kan bijdragen aan betere en doelmatige zorg. Mensen en organisaties die oplossingen hebben zijn bij ons van harte welkom om mee te doen.

Producten en diensten verder ontwikkelen om toegankelijkheid en gezonheidsvaarigheden te bevorderen verdienen een podium. We nuodigen je uit om je oplossing te sturen www.lucris.nl

Ook als je aan de voorbereding wilt meewerken kun je je nu opgeven. Wij geloven namelijk dat verbeteringen in de zorg natuurlijlk niet van de overheid zullen komen, maar uit de samenleving moeten komen. Natuurlijk niet van een tekentafel uit Den Haag. Dat willen wij de komende maanden vanaf januari laten zien in een wekelijks programma. Kijken dus.

Alexander Grassi

Keurmerk is dikwijls schijnkwaliteit

keurmerk

Keurmerk is veelal een vette bonus voor de keurmeester. Lang leve het keurmerk. Duizenden euro’s voor wat stikkers. Met als resultaat geen geld voor fatsoenlijk eten of dat stukje persoonlijke aandacht voor onze oudjes in diezelfde zorginstelling. Een keurmerk is geen waarborg voor kwaliteit. Een keurmerk in de zorg...

Nieuw betalen met iDEAL

Nu ook met iDEAL lid worden Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde internetbankieromgeving vanaf uw eigen bank. Als u  de regels voor veilig internetbankieren volgt, is iDEALeen veilig betaalmiddel. De betaling is direct terug te zien in uw rekeningoverzicht. U hoeft dan ook...

Aap Noot Mies

 

Aap Noot Mies

Het Aap Noot Mies shirt van Aandacht voor Medische Bijsluiter kan ook praten. Het begin is er. Ook niet-leden kunnen het shirt binnenkort te bestellen. Het shirt is een leuk hebbe dingetje dat  je nu ook als welkomst cadeau kunt krijgen als je lid wordt.

Net als Aap Noot Mies het leesplankje van Hoogeveen : Een hulpmiddel bij het leren lezen, moeten er ook nieuwe  begrijpelijke hulpmiddelen komen die kunnen bijdragen aan veilig gebruik van medicijnen voor iedereen.

Leesplankje

1897 gaf uitgeverij Brinkgreve het tweeregelige leesplankje van Hoogeveen uit met vijftien woorden. Het begon met de woorden raam-roos-neef. In 2010 was het een eeuw geleden dat de Groningse uitgeverij Wolters het aap-noot-mies op de markt bracht. Het leesplankje van Hoogeveen is dan ook meer dan 100 jaar oud.  Aap Noot Mies is uitgegroeid tot een icoon van de Nederlandse cultuur.  De meeste mensen weten niet dat er diverse varianten bestonden van Aap Noot Mes, waaronder het Indische jaap-gijs-dien.

Augmented Reality

2018 wordt het jaar dat er een unieke variant van het leesplankje op de markt komt. Het bijzondere van ons leesplankje is dat oud en nieuw samenkomen. Samenkomen om met nieuwe technologie een bewezen methode in een nieuw jasje te steken Om een elegante oplossing te bieden aan groepen die moeite hebben met het berijpen van medische informatie. Het unieke is dat iedereen die mee wil werken aan dit initiatief van harte welkom is.

Het verschil maken

Met deze “moderne” versie van Aap Noot Mies komt er een product dat gaat bijdragen aan gezondheidsvaardigheden. Gezondheid staat bijna iedereeen op één, als het meest waardevolle bezit. Toch ziet

Nog te vaak ziet  onze verenging dat veel mensen niet over de  zelfredzaamheid beschikken om goed te participeren in onze samenleving. Dit kan, nee dit moet anno 2018 anders. Grote groepen uitsluiten omdat ze de informatie niet begrijpen, is natuurlijk niet van deze tijd. Word ook lid.

Aap

Taal als medicijn

Latijn was eeuwenlang de enig geschreven taal. In andere talen werd pas veel later geschreven. Hierdoor was er lange tijd uniformiteit van taal.

Latijn was als taal de norm

Evidence based en best practice

In de geneeskunde was Latijn dan ook de basis in de onderlinge communicatie tussen medici. Latijn was ook een taal waarin je heel geleerd en geheimzinnig kon zeggen dat je ook niet wist wat er mis was met de patiënt. Het “Dokterslatijn” is uitgegroeid tot een vaktaal (jargon). Nog steeds functioneel, want artsen en specialisten uit alle landen kunnen met elkaar communiceren en begrijpen. In december 2013 was ik deelnemer aan “Internet of things binnen de gezondheidzorg “ mede georganiseerd door de Rabobank, Syntens en Amsterdam Zorg en ICT. Het “Dokterslatijn” was vervangen door evidence based en best practice.

Surfen…
surfen

Fit zijn is ook discipline

Onbewust dacht ik terug aan het bezoek aan mijn vader van 89. Ik was deze week op bezoek om te vragen of hij nog plannen heeft voor het weekend. Hij begreep de woorden van de thuiszorg medewerkster niet . Ze was van slag omdat haar tablet niet goed functioneerde, hierdoor was er geen update van het patiëntendossier van de buurvrouw van mijn vader. Dit verbaasde mijn vader want ondanks zijn hoge leeftijd gebruikt hij geen medicijnen. Hij surft zelfs niet alleen op het world wide web, maar ook nog op het Amsterdamse Nieuwe Meer.

Elkaar verstaan

Ook bij E-health loert er het gevaar van onbegrijpelijk jargon als zorgverlener en patiënt elkaar met termen als mobile device in plaats van bijvoorbeeld telefoon elkaar niet meer verstaan. Ook hier geldt elkaars taal spreken zorgt voor meer begrip en betere communicatie. De kracht van woorden is groot, kijk maar naar dit filmpje. Het is tijdloos en grenzeloos en meer dan de moeite waard..

I’ts a lovely day but I can’t see it

Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter (AvMB). “Ik sprak laatst een huisarts uit Haarlem en zei dat ik het ernstig vind dat 15% van bevolking in Nederland moeite heeft met lezen, ” “was dat in mijn praktijk maar waar, meer dan 50% is taal onbekwaam”; zei hij met een zorgelijke blik.

Samenwerken

Vanuit dat perspectief wil Aandacht voor Medische Bijsluiter een coalite vormen. Die niet opnieuw het wiel gaat uitvinden, maar bestaande initatieven bij elkaar gaat brengen. Maar ook,  waar mogelijk naar een volgende fase te brengen  om het probleem eindelijk aan te gaan aanpakken. Anno 2018 is het onacceptabel dat onze autoriteiten niet in staat is in begrijpelijkee taal te communiceren.  Informatie moet begrijpelijk zijn voor de gebruiiker en biet een truckendoos van de overheid.

Het systeem loopt vast

De AWBZ werd onbetaalbaar dus er werd drastisch ingegrepen. Er kwam per 2015 ter vervanging van de AWMZ, een nieuwe wet, de Wlz (Wet Landurige Zorg)  De Wet langdurige zorg is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Niet alle mensen die tot 2015 onder de ABWZ vielen, voldeden aan de voorwaarden, daarom was er voor hen een overgangsregeling tot 1 januari 2016. Ook is toen voor een kleine groep mensen is de overgangsregeling verlengd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is bij de gemeente komen te liggen. De gehele operatie ging gepaard met een bezuiniging van 40 % op bepaalde onderdelen van het pakket. De kwaliteitsimpuls van Van Rijn (Staatssecretaris VWS) heeft veel stof doen opwaaien.

Geen volksopstand

maar niet te veel klachten komen over de kwaliteit van de geleverde zorg. De gemeenten hebben een hele truckendoos om deze klachten zoo laag mogelijk te houden. De klagers zijn immers afhankelijk van dezelfde gemeente waar ze over klagen.

 

Perspectief

Vanuit dat perspectief waren wij dan ook blij dat ZonMW Alexander Grassi  de gelegeheid gaf tijdens het jaarlijkse congres Publiek Private Samenwerking afgelopen maart in het Beatrix theater ons idee te pitchen tijdens het Congres PPS

 

Lopende Projecten