Een moderne marktplaats

Hoe kan ik doneren is niet onze vraag, waarin wilt u investeren klinkt beter dan doneren. Dat is onze missie. Wij kijken uit naar uw inzet. De zorg wordt op dit moment gezien als een soort citroen. Het is natuurlijk doodzonde dat wij de zorg niet gebruiken als een spons. Mogelijkheden zijn er natuurlijk genoeg, maar voor het verder ontwikkelen van het product hebben wij uw steun nodig. Het is doodzonde dat er op dit moment ontzettend veel kansen onbenut blijven om “onze zorg” verder te verbeteren. Dikwijls is er geen match tussen vraag en aanbod. Daar willen wij iets aan gaan doen.

 

Een sprekend voorbeeld is ons Aap Noot Mies Bord. Meer welzijn tegen lagere kosten.

Hoe kan ik doneren en help daarmee kwetsbare Nederlanders

Nog nooit werden zoveel kwetsbare ouderen geconfronteerd met zoveel onbegrijpelijke regelgeving. Het zijn allemaal kwetsbare mensen die de ellende achter zich willen laten. Die willen leven en gezond blijven om een prettig leven te lijden. En dat is voor velen van hen vaak moeilijk, maar niet onmogelijk. Als ze de kans maar krijgen. Helpt u mee? Een online donatie waarderen we enorm. U kunt bij AvMB eenmalig of bijvoorbeeld maandelijks doneren.

Hoe kan ik doneren
Open kaart

Samen helpen we kwetsbare  groepen aan een menswaardig leven. Wie wil dat niet anno 2021. Geef iedereen een kans ! Om volwaardig mee te doen in onze samenleving. Het bijzondere is dat u er ook beter van wordt. Het leven is geen kaartspel.

Wie durft zijn nek uit te steken bij Drempuls

Om aan de ene kant gezondheidsvaardigheden bij ouderen en andere kwetsbare groepen te bevorderen is er niet alleen geld nodig. Er is vooral visie en lef nodig om echt te kiezen voor een andere aanpak in ons zorgstelsel. Het resultaat zal zich uitbetalen. Het zorgt voor meer welzijn en als bonus lagere zorgkosten. Wie wil dat niet. Daarom nodigen wij iedereen uit om mee te doen aan dit project. Lees het Meedoen loont en maak dan je keuze. Bij Aandacht voor Medische Bijsluiter mag natuurlijk iedereen meedoen.

Hoe kan ik schenken

Schenken aan een goed doel kan op twee manieren, via een éénmalige schenking of een periodieke schenking. Beide schenkingen zijn alleen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar als de begunstigde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is of een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

Moeten goede doelen schenkbelasting betalen?

Nee, dat hoeft niet. Als het goede doel een ANBI, SBBI of steunstichting SBBI is. Soms moet de organisatie wél aangifte doen van een schenking om de schenkingsvrijstelling aan te vragen.

Een ANBI hoeft geen aangifte te doen van een schenking

Ook heeft Aandacht voor Medische Bijsluiter zich laten aanwijzen als een ANBI? Lees  waaraan een ANBI moet voldoen.

Is het goede doel geen ANBI, maar een steunstichting SBBI? Dan gelden dezelfde regels en hoeft de organisatie ook geen aangifte te doen. Er mogen overigens geen voorwaarden zitten aan de schenking. Is er wel een opdracht of een voorwaarde? Dan moet de organisatie tóch aangifte doen.

ÉÉNMALIGE SCHENKING

Een éénmalige schenking is een schenking die je maar één keer doet. Of een schenking die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Eenmalige schenkingen aan één of meer goede doelen leveren belastingvoordeel op via de giftenaftrek. Er geldt wel een drempelbedrag en een maximum: Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het ‘drempelinkomen’ en mag niet hoger zijn dan 10% van het ‘drempelinkomen’ met een minimum van € 60.

PERIODIEKE SCHENKING

Een periodieke schenking is een schenking die aan de volgende voorwaarden voldoen

Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. Je mag zelf weten of je jouw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt.

Je betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Langer mag ook.

Je hebt vastgelegd wanneer jouw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als je overlijdt of als jouw partner overlijdt.

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat een drempel noch een maximum. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen.