Feit verliest het van emotie

Feit is dat veel mensen hebben totaal geen benul van de jaarlijkse zorgkosten in Nederland. Leg dat maar eens uit. Jaarlijks tientallen miljarden euro’s. Velen die weinig of geen gebruik maken van zorg betalen jaarlijks duizenden euro’s als een soort solidariteitsheffing. Is een dergelijk stelsel duurzaam zonder een transparante verantwoording? Dacht het niet. Aandacht voor Medische Bijsluiter vindt dan ook dat er geen tijd is voor het kopje thee, maar dat het nu echt tijd is voor logisch nadenken. Doe mee en maak gebruik van het unieke Ledenplan2018 

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. Het geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag. Het BIG-inschrijfnummer wat aan iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer.

Wat zit er in het basispakket ?

De inhoud van de basisverzekering is wettelijk vastgesteld en vergoedt de belangrijkste zorg. Huisartsbezoek, medisch noodzakelijke zorg in het ziekenhuis, spoedeisende hulp, medicijnen en alle zorg voor kinderen tot 18 jaar. Om de kosten te beheersen is er het eigen risico. Het eigen risio is in 2018 net als in 2017 € 385. Dit is een kleine €4 miljard, als iedere polishouder zijn volledige risico moet aanspreken. Den Haag is er jaarlijks dagen mee bezig en we spreken hier dan over minder dan 5 % van de totale zorgkosten.

Het Farmacotherapeutisch Kompas is een actueel bijgehouden naslagwerk voor medische professionals zoals huisartsen en apothekers met alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen dat via internet volledig beschikbaar is, ook als App

Genoeg compensatie

Er is er voor mensen met een laag inkomen de zorgtoeslag die kan oplopen tot €94 per maand. (De goedkoopste polis is  € 93,85 en ook voor het eigen risico is bij veel gemeentes een compensatie voor het eigen risico die kan oplopen tot €385. De doet ook veel moeite om de zorgtoeslag onder de aandacht te brengen. Ook dit jaar is er weer een campagne van de overheid met een budget van ogeveer €500.0000.

Ook nu weer. Chris Oomen (DSW) kleine, maar belangrijke speler in de zorgverzekeringsmarkt. Oomen toont lef om de premie komend jaar te verlagen. Direct klimt het geweten van Den Haag, de opper-populisten Wilders en nieuwkomer Marijnissen in de touwen. “Zie je wel de premie’s kunnen naar beneden. Feit is dat die paar euro’s verbleken bij de besparingen / winst die te behalen valt bij onze smeekbede: “Doe iets aan de begrijpelijkheid van medische informatie”. Meer voor minder is geen schande, ‘Penny wise, pound foolish’, noemen ze dat in Engeland.

De Cijfers
Gegevens uit het wettelijk verplichte deel van DigiMV en jaarverslagen en jaarrekeningen worden gepubliceerd op Jaarverslagen Zorg. Het CIBG is de opdrachtgever. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Desan.

De feiten liegen niet.

Stop met die onzin. Feit is dat een keurmerk zegt iets over een product of dienst. Deze informatie kan voor u de consument belangrijk zijn. Maar is zo’n keurmerk wel betrouwbaar als de belangrijkste voorwaarde is dat er voor het keurmerk wordt betaald. Lang leve het Sinterklaaskeurmerk dat wij kosteloos willen aanbieden als de Inspectie haar taak gaat waarmaken.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is de onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Zij moeten de kwaliteit van onze zorg, niet allerlei keurmerken.

Keuze maken is de norm

Dat is volgens ons de enige manier om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Laten snijden waar gesneden moet worden en niet de ogen sluiten voor poppenkastzorg. Inzet van “vrijwilligers” noemt men de participatiesamenleving 2.0. De Wet leidend laten zijn en zich niet verschuilen achter protocollen en richtlijnen geeft duidelijkheid en doelmatige zorg. Contacten met het College rechten van de mens, zorgverzekeraars, artsen, patiënten maakt duidelijk dat waar een politieke wil ontbreekt er geen doorbraken komen. Den Haag heeft die ellende vooral aan zichzelf te danken door gebrek aan tijd en kennis. Rent seeking bepaalt daarom de dienst. Feit verliest het van emotie.

Is participatiesamenleving een utopie?

Een goed voorbeeld is de “Gutmensch” die meer aan zichzelf denkt dan aan de mens. We gaan geen namen noemen, u weet wel wie we bedoelen. Inzet van “vrijwilligers” noemt men tegenwoordig de participatiesamenleving 2.0. De niet functionerende zorginstelling snijdt in personeel om niet opgegeten te worden door nieuwe initatieven. De kapper die helpt bij de verzorging omdat het personeel de wegbezuinigde schoonmakers moet vervangen. Dit is natuurlijk ridicuul, maar niet eens het meest schrijnende voorbeeld dat ik u kan noemen. Stop met deze onzin.

Als we de balans opmaken

Onze cure is ondanks dit alles een Rembrandt, wat kan is bijna onmenselijk. Mensen die opgegeven zijn leven op en krijgen een tweede kans. Het gaat dan niet om geld, maar om de afweging wat wenselijk voor de patiënt is. Hier zal uitkomen dat gekozen wordt wat wenselijk is en niet wat kan, dat niet altijd alles wat kan moet. Care lijkt helaas steeds meer op een voedselbank, net niet over datum, maar het scheelt niet veel. Aan de hoeveelheid geld die jaarlijks aan care wordt uitgegeven ligt het overigens niet, of misschien juist.  De voornaamste reden is volgens AvMB omdat er wordt gedacht vanuit het budget en niet vanuit de gedachte wat zinnig is voor de patiënt.

De Wet leidend laten

De Wet leidend laten zijn en zich niet verschuilen achter protocollen en richtlijnen lost veel op. Dit geeft ook duidelijkheid en doelmatige zorg, waarom wil Den Haag dit niet. Uit schaamte? domheid? naïviteit?