Vacature vacant daarom zoeken wij versterking

Vacature medisch bij Aandacht voor Medische Bijsluiter (opgericht in 2014) ANBI status RSIN nummer 8546.78.098. Wij  zoeken wij per direct versterking.

De doestelling van vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter(AvMB), is complexiteit van medische informatie onder de aandacht te brengen. In het bijzonder besteden wij veel aandacht aan de medische bijsluiter. Een begrijpelijke bijsluiter draag bij aan beter en gepast medicijngebruik. Beter gebruik van medicijnen draagt bij aan meer welzijn voor de gebruiker en lagere kosten voor onze samenleving.  Daarom zien wij dit als een enorme kans om ons hoogwaardige zorgstelsel betaalbaar en toegankelijk te houden.

Missers

Nog te vaak gaat het bij het gebruik van medicijnen helaas mis. Jaarlijks belanden daarom duizenden mensen onnodig in het ziekenhuis. Voor een land als Nederland is dat natuurlijk een grote schande. Wij zetten ons dan ook in om medische informatie begrijpelijker te maken. Jip en Janneke taal daar waar het kan. Het lukt de Europese Unie niet iets begrijpelijks te ontwikkelen voor de gebruiker. En dan te bedenken dat  ze al een tijdje bezig zijn. Kijk naar de Guideline leesbaarheid bijsluiter en ieder mens zal begrijpen dat er iets moet gebeuren.

Met ingang van het 1 februari 2018 is er in het bestuur van vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter  daarom een vacature voor de functie van: bestuurslid medisch (onbezoldigd)

Taken van het bestuur

Het bestuur van Aandacht voor Medische Bijsluiter zorgt op dit moment voor het beleid en de uitvoering hiervan. Het is de bedoeling dat een bezoldigde kracht deze taken vanaf medio 2018 op zich neemt. Het bestuur is multidisciplinair samengesteld, waarbij elk lid een aandachtsgebied heeft. Soms assisteert bestuurslid medisch als meewerkend specialist op zijn of haar vakgebied.

Professionele vereisten

Medische achtergrond, bij voorkeur apotheker of arts aangevuld met relevante cursussen.

– actuele kennis van medicijnen is een must.
– actuele relevante werkervaring in een (ziekenhuis) apotheek is een absolute pre
– empathisch vermogen spreekt natuurlijk voor zich.

Het bestuur van Aandacht voor Medische Bijsluiter vergadert 4 tot 6 maal per jaar, gedurende de avonduren. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd, uitgezonderd eventueel te maken onkosten op dit moment bestaat er nog geen vacatie vergoeding. Vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter streeft naar diversiteit in het bestuur. Bestuursleden dienen bij voorkeur een relevant netwerk te hebben.

Innovatieve interventies ontwikkelen

De vereniging wil bijdragen aan het ontwikkelen van methodes voor veilig medicijnengebruik en door professionals voorlichting laten geven ten behoeve van veilig en gepast medicijnengebruik en ondersteuning bieden bij niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast willen wij met behulp van social media een platform ontwikkelen dat bijdraagt aan veilig medicijnengebruik.

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer drs. Alexander Grassi, voorzitter, e-mail alexander@medischebijsluiter.nl  of (tel: 06-46061096).