Bestuurslid medisch

Bestuurslid medisch die het verschil maakt,Een tweede bestuurslid medisch is de positie waar we het bestuur van Aandacht voor Medische Bijsluiter met ingang van 1 maart  2020 mee willen versterken. Aandacht voor Medische Bijsluiter (opgericht in 2014) ANBI status RSIN nummer 8546.78.098 is volledig onafhankelijk .Help mee aan onze missie. Begrijpelijke informatie is echt geen luxe. 

Een volgende stap

‘De vrijwilliger volledig centraal stellen’ blijft voor veel organisaties dan ook lastig. Er komt nogal wat bij kijken om als vereniging te denken en te handelen vanuit het belang van deze vrijwilliger. Nogmaals, zorgen voor de optimale betrokkenheid ofwel ‘de ideale vrijwilliger’ lijkt die onmogelijke  opgave. Toch gaan we het natuurlijk proberen met onze meer dan bijzondere benadering. Neem contact met ons op. U volgende stap zal een bijzondere zijn, wat wilt u nog meer.

Taken van bestuurslid medisch

Het bestuur van Aandacht voor Medische Bijsluiter zorgt op dit moment voor het beleid en de uitvoering hiervan. Dit vergt dan ook veel tijd van het bestuur en de vrijwilligers, Het is de bedoeling dat een betaalde kracht deze taken vanaf medio 2019 op zich kan nemen. Het bestuur is multidisciplinair samengesteld, waarbij elk lid een aandachtsgebied behartigt. Als het in de planning mogelijk is assisteert bestuurslid medisch soms als meewerkend specialist op zijn/ haar vakgebied.

De Organisatie

De hoofdactiviteit van vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter is informatievoorziening ter bevordering van veilig medicijngebruik, want medicatieveiligheid. staat helaas nog steeds niet hoog op de agenda.  Daarnaast het ontwikkelen van innovatieve producten als hulpmiddel bij veilig medicijngebruik  met als uiteindelijk doel minder medicijnengebruik.

Complex

Medicijngebruik is voor veel mensen moeilijk en hebben dikwijls niet het gewenste effect en soms zelfs ernstige bijwerkingen. Persoonlijke gesprekken en workshops  kunnen deze barrière opheffen.

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter, is complexiteit van medische informatie onder de aandacht te brengen. In het bijzonder die van de medische bijsluiter willen wij onder de aandacht brengen.medicatieveiligheid

Wij zetten ons daarom in voor een begrijpelijke medische informatie. Onze vereniging wil uiteraard ook bijdragen aan het ontwikkelen van methodes voor veilig medicijnengebruik.  Een andere wens is door professionals voorlichting laten geven. Dit willen wij ten behoeve van veilig en gepast medicijngebruik. Ook willen wij ondersteuning bieden bij niet aangeboren hersenletsel. Wij zien dat er op dit moment veel hulpmiddelen voor deze groep zijn, maar dat vraag en aanbod vaak niet samenkomen. Dit zijn helaas gemiste kansen. Verder willen wij met behulp van social media een platform ontwikkelen dat bijdraagt aan veilig medicijnengebruik voor iedereen. Nog te vaak belanden mensen dan ook onnodig in het ziekenhuis.Dit kan en moet anders.

Professionele vereisten

Bestuurslid medisch heeft een medische achtergrond, daarom bij voorkeur apotheker of arts aangevuld met relevante cursussen. Studenten zijn uiteraard ook van harte welkom. We op zoek naar naar meerdere kandidaten voor deze functie. Bent u de persoon. Het natuurlijk niet te verkopen dat we anno 2018 niet is staat zijn een begrijpelijke bijsluiter aan te bieden. Dit kan, nee dit moet natuurlijk anders. Dus wacht niet en doe mee.

  • actuele kennis van medicijnen is een must
  • actuele relevante werkervaring in een (ziekenhuis) apotheek is een pre
  • empathisch vermogen spreekt voor zich.

Wat vragen wij van u

Het bestuur van Aandacht voor Medische Bijsluiter vergadert 4 tot 6 maal per jaar. Met name gedurende de avonduren. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd. Kosten die u voor onze vereniging maakt worden natuurlijk wel vergoed. Op dit moment bestaat er nog geen vacatie vergoeding. Wel kunt u gebruik maken van het meer dan bijzondere ledenplan.

Onze vereniging staat open voor iedereen. Wij streven daarnaast  ook vanzelfsprekend naar diversiteit in het bestuur. Bestuursleden dienen bij voorkeur mee te willen werken aan een innovatieve vereniging met grote ambities.

Bijzonder concept

Wel kunt u als bestuurslid gebruik maken van ons uniek beloningssysteem. Geen enkele organisatie in Nederland kan dit evenaren. Deze mogelijkheden lichten wij vanzelfsprekend graag toe in een persoonlijk gesprek. Lees ons ledenplan/ vrijwilligersplan  en laat u overtuigen. Meedoen loont. Aan u natuurlijk de keuze.

Samenwerken

Vereniging Aandacht voor Medische  is eind  2014 gestart met de opbouw  van de vereniging Aandacht voor Medische bijsluiter. Wij staan open voor samenwerking met andere organisaties. Organisaties  die ook  willen werken aan het verder ontwikkelen van middelen voor veilig medicijngebruik voor iedereen. Dat klinkt toch goed, nietwaar?

Meer weten

Wij kijken dan ook hoopvol uit naar uw reactie. Voor informatie over de functie kunt u natuurlijk contact opnemen met de heer drs. Alexander Grassi.. U kunt tot 15 december 2018 reageren per mail of per post naar Aandacht voor Medische Bijsluiter Sporadenlaan 69, 1060 MN Amsterdam. Reageren per e-mail kan natuurlijk altijd alexander@medischebijsluiter.nl