020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Video

Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter (AvMB). “Ik sprak laatst een huisarts uit Haarlem en zei dat ik het ernstig vind dat 15% van bevolking in Nederland moeite heeft met lezen, ” “was dat in mijn praktijk maar waar, meer dan 50% is taal onbekwaam”; zei hij met een zorgelijke blik.

Samenwerken

Vanuit dat perspectief wil Aandacht voor Medische Bijsluiter een coalite vormen. Die niet opnieuw het wiel gaat uitvinden, maar bestaande initatieven bij elkaar gaat brengen. Maar ook,  waar mogelijk naar een volgende fase te brengen  om het probleem eindelijk aan te gaan aanpakken. Anno 2018 is het onacceptabel dat onze autoriteiten niet in staat is in begrijpelijkee taal te communiceren.  Informatie moet begrijpelijk zijn voor de gebruiiker en biet een truckendoos van de overheid.

Het systeem loopt vast

De AWBZ werd onbetaalbaar dus er werd drastisch ingegrepen. Er kwam per 2015 ter vervanging van de AWMZ, een nieuwe wet, de Wlz (Wet Landurige Zorg)  De Wet langdurige zorg is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Niet alle mensen die tot 2015 onder de ABWZ vielen, voldeden aan de voorwaarden, daarom was er voor hen een overgangsregeling tot 1 januari 2016. Ook is toen voor een kleine groep mensen is de overgangsregeling verlengd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is bij de gemeente komen te liggen. De gehele operatie ging gepaard met een bezuiniging van 40 % op bepaalde onderdelen van het pakket. De kwaliteitsimpuls van Van Rijn (Staatssecretaris VWS) heeft veel stof doen opwaaien.

Geen volksopstand

maar niet te veel klachten komen over de kwaliteit van de geleverde zorg. De gemeenten hebben een hele truckendoos om deze klachten zoo laag mogelijk te houden. De klagers zijn immers afhankelijk van dezelfde gemeente waar ze over klagen.

 

Perspectief

Vanuit dat perspectief waren wij dan ook blij dat ZonMW Alexander Grassi  de gelegeheid gaf tijdens het jaarlijkse congres Publiek Private Samenwerking afgelopen maart in het Beatrix theater ons idee te pitchen tijdens het Congres PPS

 

Waarom accepteren we verkeerd medicijngebruik

Verkeerd medicijngebruik is verloren geld. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks voor vele sterfgevallen. Ook zijn er vermijdbare ziekenhuisopnamen. Daarnaast kost het onze samenleving miljoenen. Wereldwijd waarschijnlijk miljarden. Geld dat we ook kunnen gebruiken voor het schoolzwemmen van onze kinderen.

Mijn oplossing

Dat bracht mij op het idee voor ‘app noot mies’.  Voorzie bijsluiters van beeld en geluid. Op deze manier kunnen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de vaak lastige uitleg ook begrijpen. Door middel van geluid in de bijsluiter van het medicijndoosje en later wellicht met een Aap Noot Mies Bord kunnen we dit probleem aanpakken.  Voor een deel misschien de wereld uit helpen.” Dat klinkt goed, niet waar.

Hoe het begon. ONZW beste zorg idee van Nederland

De krant van gisteren

Hoe het begon is inmiddels oud nieuws. Alexander Grassi wilde wat publiciteit voor zijn bedrijf Zorg Avies Amsterdam, voor al uw niet medische klachten, want die zorgen voor heel veel hoofdpijn en andere klachten. Zijn oproep voorzie medische informatie van beeld en geluid klok simpel. In de praktijk blijkt het een stuk lastiger. In gesprek met Piet, nee geen zwarte Piet, maar Piet Paulsma was er de pitch Aap Noot Mies   en klaar is Kees, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig.

Vele initiatieven om de begrijpelijkheid van medische informatie te verbeteren belanden na de pilotfase in de bureaulade. De meeste initiatieven die de proeftuin ontgroeien zijn marketing gestuurd en derhalve minder geschikt om het leven van de geneesmiddelen gebruiker makkelijker te maken.

Een ander perspectief

Als we uitgaan van de gebruiker kan er meer naar de oplossing worden gewerkt. De meeste mensen slikken medicijnen namelijk niet voor hun plezier. Dit niet aangrijpen zijn gemiste kansen. Gemiste kansen omdat er door niet te kiezen voor structurele oplossingen duizenden mensen onnodig in he ziekenhuis belanden. Onno 2018 is dat natuurlijk dood zonde.