020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog > Oplossingen

Doe mee aan een uniek initiatief.

Om gehoord te worden in Den Haag hebben wij uw steun nodig.
Alleen dan kunnen wij het verschil maken.

Word lid na dit fragment

Geschikt voor ieder apparaat

Aandacht voor Medische Bijsluiter heeft een oplossing ontwikkeld die het gebruik van veilig en gepast medicijnengebruik kan bevorderen. Nieuw, nu in de testfase: het geheugenbord dat wij in de 2020 willen lanceren. Mee werken aan dit initiatief; neem direct contact met ons op.

 • Betaalbaar
 • Eenvoudig in gebruik
 • Persoonlijke service
 • Innovatief
 • Gunstige condities
 • Korte Levertijd
 • Meerdere talen
 • Bonusregeling

Het Concept

Speerpunten beleidsplan 2020

Dit document beschrijft de doelstelling, van AvMB
Daarnaast de werkwijze en de personele en kwalitatieve invulling van onze vereniging.
Tevens gaan wij ook in op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als sociaal “ondernemer”, de kwantitatieve indicatoren voor onze vereniging en ook de financiën.

 • Duidelijke doelstelling
 • Faciliteren samenwerking
 • Bevorderen participatie
 • Versterken zelfredzaamheid
 • Eigen regie
 • Social return
 • Communicatie
 • Participatiepiramide
 • Samenwerking
 • Zorgstelsel
 • Actief betrokken
 • Innovatie
 • Technische ondersteuning
 • Leden Plan
 • Uniek concept
 • Laagdrempelig

Lucris

Lucris een eigentijdse oplossing, aparticipatie you name it

Lucris, aparticipatie, namen hebben we genoeg voor het nieuwe TV programma van Aandacht voor Medische Bijsluiter. Ook roepen wij het publiek op om een naam in te sturen. De naam is zoals de Romeinen als wisten een voorteken (nomen ets omen). We gaan heel laagdrempelig en toegankelijk beginnen.

Vrije geesten

Lucris is de werktitel voor het programma. Jan Troost en Alexander Grassi zoeken vrije geesten die mee willen werken aan een uniek initiatief. Het is toch te gek voor woorden dat ons zorgstelsel wel kan genezen, maar dat welzijn een soort voedselbank is geworden. Net niet over datum, maar steeds meer afhankelijk van vrijwilligers. Anno 2018 is dat onverteerbaar en onwenselijk. Samen gaan we daarom de zorg weer beter maken klijkt ambitieus. Het is ook ambitieus, maar het is haalbaar. Laaghangend fruit plukken. Dan zijn we al een eind op weg. Het project “Lucris” is een eigentijdse oplossing voor knelpunten in de samenleving. Meedoen is de maatstaf.

2018 jaar van de waarheid

Het start vanaf 14 januari 2018 en is wekelijks tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 te zien. Aparticipatie, Lucris een eigentijdse oplossing, Meedoen loont, you name it. Ons zorgstelsel is budget gestuurd. Dat is een zegen voor de cure. Dat moet zo blijven, maar dat kan alleen al onze care die steeds meer op een voedselbank begint te lijken, net niet over datum, maar steeds meer afhankelijk van liefdadigheid. Ons programma wil laten zien dat het eigenlijk doodzonde is dat allerlei goede initiatieven geen kans krijgen. Met ons programma komt er die kans.

De Locatie

Het wordt uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger bij Salto in Amsterdam aan de Piet Heinkade. Aan het programma is ook een wedstrijd verbonden. Een wedstrijd om goede intitiatieven een kans te geven hun.  Dit kan bijdragen aan betere en doelmatige zorg. Mensen en organisaties die oplossingen hebben zijn bij ons van harte welkom om mee te doen.

Producten en diensten verder ontwikkelen om toegankelijkheid en gezonheidsvaarigheden te bevorderen verdienen een podium. We nuodigen je uit om je oplossing te sturen www.lucris.nl

Ook als je aan de voorbereding wilt meewerken kun je je nu opgeven. Wij geloven namelijk dat verbeteringen in de zorg natuurlijlk niet van de overheid zullen komen, maar uit de samenleving moeten komen. Natuurlijk niet van een tekentafel uit Den Haag. Dat willen wij de komende maanden vanaf januari laten zien in een wekelijks programma. Kijken dus.

Alexander Grassi

Aap Noot Mies

 

Aap Noot Mies

Het Aap Noot Mies shirt van Aandacht voor Medische Bijsluiter kan ook praten. Het begin is er. Ook niet-leden kunnen het shirt binnenkort te bestellen. Het shirt is een leuk hebbe dingetje dat  je nu ook als welkomst cadeau kunt krijgen als je lid wordt.

Net als Aap Noot Mies het leesplankje van Hoogeveen : Een hulpmiddel bij het leren lezen, moeten er ook nieuwe  begrijpelijke hulpmiddelen komen die kunnen bijdragen aan veilig gebruik van medicijnen voor iedereen.

Leesplankje

1897 gaf uitgeverij Brinkgreve het tweeregelige leesplankje van Hoogeveen uit met vijftien woorden. Het begon met de woorden raam-roos-neef. In 2010 was het een eeuw geleden dat de Groningse uitgeverij Wolters het aap-noot-mies op de markt bracht. Het leesplankje van Hoogeveen is dan ook meer dan 100 jaar oud.  Aap Noot Mies is uitgegroeid tot een icoon van de Nederlandse cultuur.  De meeste mensen weten niet dat er diverse varianten bestonden van Aap Noot Mes, waaronder het Indische jaap-gijs-dien.

Augmented Reality

2018 wordt het jaar dat er een unieke variant van het leesplankje op de markt komt. Het bijzondere van ons leesplankje is dat oud en nieuw samenkomen. Samenkomen om met nieuwe technologie een bewezen methode in een nieuw jasje te steken Om een elegante oplossing te bieden aan groepen die moeite hebben met het berijpen van medische informatie. Het unieke is dat iedereen die mee wil werken aan dit initiatief van harte welkom is.

Het verschil maken

Met deze “moderne” versie van Aap Noot Mies komt er een product dat gaat bijdragen aan gezondheidsvaardigheden. Gezondheid staat bijna iedereeen op één, als het meest waardevolle bezit. Toch ziet

Nog te vaak ziet  onze verenging dat veel mensen niet over de  zelfredzaamheid beschikken om goed te participeren in onze samenleving. Dit kan, nee dit moet anno 2018 anders. Grote groepen uitsluiten omdat ze de informatie niet begrijpen, is natuurlijk niet van deze tijd. Word ook lid.

Aap

Betaalbare zorg begint vandaag

Betaalbare zorg Betaalbare zorg kan als je het anders doet. Hetzelfde doen, bij voorkeur beter en goedkoper. Dit wordt de komende jaren ook van de zorgsector verwacht, hier schuilt het Innovator dilemma van Clayton Christensen. Er zal dan wel door de sector moeten worden afgerekend met de huidig heersende...

disclaimer

Disclaimer is de grote spelbreker

Medische informatie hoeft geen disclamer te zijn maar kan een elegant bruikbaar recept zijn tegen verspilling in de zorg . De techniek is er. Dus waarom niet direct aan de slag en gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Pill Bill staat er nog alleen voor, maar mengt zich in de groep.

 

 

 

Kijk naar de oplossing van Jochem Galama

leren zwemmen

Leren zwemmen

Leren zwemmen was heel lange vaste pret in het primaire onderwijs. Goede zorg begint bij de vitaliteit van onze kinderen. Leren zwemmen is letterlijk leren je hoofd boven water te houden. Voor kinderen is dit heel belangrijk, toch zie je dat steeds meer gemeenten door stijgende kosten vanuit de WMO hier steeds minder geld voor hebben. Gevolg in de Randstad kan 45 % van alle kinderen onder de 8 jaar niet leren zwemmen.

Aap Noot Mies

Aap Noot Mies , voorzie de medische bijsluiter van beeld en geluid,  was mijn inzending voor het beste zorg idee van Nederland 2014, want het is natuurlijk van de zotte dat we wel naar de maan kunnen, maar niet is staat zijn veel gebruikers van medicijnen te voorzien van begrijpelijke informatie.  Dit zorgt voor duizenden onnodige ziekenhuisopnamen was ook gisteren weer uitgebreid in de kranten te lezen. Dit kost onze samenleving miljoen die we beter voor bijvoorbeeld het leren zwemmen van onze kunnen gebruiken.

Wat is er mis met die visuele cortex

Daar moet natuurlijk iets mee gedaan worden zou je denken, Den Haag pakt zoiets op. Met het geheugenbord stond ik in kranten, kwam op radio en TV en iedereen zei: “Jij gaat winnen!” maar ik won niet! Ik heb twee jaar staan bonken op deuren met de oplossing in mijn handen, namelijk het geheugenbord. Kreeg applaus en als uitsmijter altijd die maar bij de politici; “hartstikke leuk, maar eerst even iets belangrijks wettelijk verplichte weidegang” Ook die weidegang, onlangs aangenomen in een motie is belangrijk. Het staat echter niet in verhouding met de gevolgen van verkeerd medicijnengebruik.

Ik probeer dan ook met een directe oproep aan iedereen die vindt dat als betere zorg voor lagere zorgkosten kan worden geleverd, wij deze kans moeten grijpen.

De gewone man

Want het zijn niet de ambtenaren en de politici in de Den Haag die voor de noodzakelijk veranderingen in het zorgstelsel kunnen zorgen, maar mensen zoals u en ik die ervoor gaan zorgen dat we samen de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor onszelf maar (en deze maar kan ik hem hebben )ook voor onze ouderen, andere kwetsbare groepen en misschien wel in het bijzonder voor onze kinderen.

Wij rekenen  op u!